August

HOTĂRÂREA  NR. 103 –  privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din  11.08.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 104 –  privind    aprobarea  procesului verbal  al şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din data de  29.07.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR. 105 –  privind  atribuirea  titlului de  „Cetăţean de Onoare al oraşului Ineu”;

HOTĂRÂREA  NR. 106 –  privind alocarea unei sume în vederea asigurării cheltuielilor ocazionate cu deplasarea echipei de fotbal de copii în oraşul Heinsberg din Germania,  activitate derulată în cadrul proiectului privind activităţile sportive pentru copii organizat de Grupul Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu în parteneriat cu oraşul Heinsberg din Germania;

HOTĂRÂREA  NR. 107 –  privind  aprobarea unor schimburi de terenuri;

HOTĂRÂREA  NR. 108 –  privind  modificarea  Listei  de  repartizare  a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L.;

HOTĂRÂREA  NR. 109 –  privind  alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiei din Oraşul Seynod – Franţa în oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 110 –  privind  punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată  asupra  terenurilor  Ineu a unor terenuri agricole;

HOTĂRÂREA  NR. 111 – privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.08.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 112 – privind  aprobarea procesului verbal al al şedinţei ordinare a Consiliului Local  al oraşului Ineu din data de 11.08.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 113 – privind  alocarea unei sume pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizita delegaţiei oraşului Ineu în oraşul Seynod – Franţa;

HOTĂRÂREA  NR. 114 – privind  aprobarea  scoaterii din funcţiune  în vederea casării cu recuperare a unor mijloace fixe aparţinând domeniului public al oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 115 – privind  însuşirea propunerii de „ Concesionare prin licitaţie publică a imobilului CETATEA INEULUI – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, în vederea conservării, restaurării, consolidării, reabilitării, protejării, modernizării infrastructurii şi introducerii în circuitul turistic şi cultural”.