Relații cu presa/Persoană desemnată/Date de contact

Persoană desemnată prin dispoziția nr. 126/30.05.2022 – Inspector de specialitate Bulzan Marian – Gigel, Compartimentul de Comunicare și Organizare Evenimente Publice din cadrul Primăriei Orașului Ineu – persoană responsabilă pentru relația cu presa.

Informații de contact – Tel serviciu/whatsapp: 0759012303, email pineuar@yahoo.ro, Tel fix: 0257511924