Primaria Orasului Ineu

Program de lucru:
luni - vineri 8:00 - 16:00.

E-mail: primaria@primariaineu.ro

Prezentare proiect „Îmbunătățirea accesului populației din judetul Arad la servicii medicale de urgentă „

În data de 03.12.2018 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul format din Ministerul Sănătății/Unitatea de implementare si coordonare programe (lider), Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (membru 1), UAT Orașul Ineu (membru 2), pentru proiectul: “Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Arad la servicii medicale de urgenta ” – cod SMIS 125384, finanţat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operaţiunea 8.2 B „Unități de primiri urgențe”.

Click pentru prezentarea itegrala a proiectului.

Anunț mediu

ORAS INEU reprezentat de CALIN ILIE ABRUDAN titular al proiectului REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ZONA URBANA INEU prin realizarea unor lucrari edilitare de infrastructura si suprastrucura in vederea amenajarii unor piste pentru ciclisti in oras INEU intravilan §i extravilan jud. Arad anunta publicul interesat asupra deciziei luata in cadrul sedintei etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiu Muresului, F.N de luni pana vineri, intre orele 08-16 precum si la urmatoarea adresa
de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5* zile de la data publicarii anuntului.

Comunicat emitere acord de mediu

Oraș Ineu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitari de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reducerea emisiilor de carbon in zona urbană Ineu propus a se realiza in intravilan oraș Ineu, jud. Arad.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Arad, str. Splaiul Mureș FN (telefon 0257 280 331) și la sediul Primăriei Ineu, str. Republicii nr. 5.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Arad, str. Splaiul Mureș FN, între orele 9:00 – 14:00.

Anunț obligatie declarare la Registrul Agricol

Avand in vedere prevederile art. 11, alin. 1, lit. b, din Ordonanta Guvernului nr. 28/2008, pana in ultima zi lucratoare a lunii mai 2018 sunteti obligati sa declarati la Primaria Ineu, la Registrul Agricol, date referitoare la:

  • categoria de folosinta a terenului;
  • suprafetele cultivate;
  • numarul pomilor in anul corent.

Click pentru a descărca documentul complet.

Codul etic și de conduită al funcționarilor publici

Codul etic și de conduită al funcționarilor publici și al personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului si din cadrul serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al orașului Ineu, județul Arad.
Click pentru a descarca documentul.

Anunț proiecte sport 2018

Primăria orașului Ineu invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii care indemplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare narambursabila, pentru domeniul: sport.

Click pentru a descărca documentul.

Anunț 14304 din 14.6.2017

Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr.5, jud. Arad, anunță scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile.

Click pentru a descărca documentul.

Anunț rezultate evaluare selecție proiecte sport 2017

Anunt nr.14161 din 13.6.2017 privind rezultatele evaluării la selecția publică de proiecte pe anul 2017 pentru promovarea sportului de performanta.
Click pentru a descărca documentul.