Alte documente

a) Registru privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative precum şi obiecţiile cu privire la legalitate – Nu există documente

b) Registru pentru consemnarea și analizarea propunerilor, opiniilor sau recomandărilor primite conform art.7 alin.5 și art12 alin.3 din legea nr.52-2003 privind transparenta decizională in administrația publică https://edirect.e-guvernare.ro/Uploads/Legi/14832/Legea%2052.htm

În categoria de mai jos – accesând link-ul afișat – veți putea găsi alte documente care fac obiectul aducerii la cunoștința publică: minute ședințe HCL, procese verbale ședințe HCL, publicații căsătorii, anunțuri concursuri/promovare grad, rapoarte de activitate, buletine informative, achiziții publice, certificate urbanism, autorizații de construire/desființare, somații, înștiințări, anunțuri diverse, declarații de avere și interese consilieri locali/aleși locali, acte cu caracter normativ emise de conducătorii autorităților și instituțiilor publice din Orașul Ineu/Județul Arad, informații privind procesele electorale/referendum/alegeri locale, județene, naționale; ordine prefect, transparență decizională, comunicate oficiale, declarații de presă, informări legislative, alte informații și aduceri la cunoștință!

https://primariaineu.ro/categoria/alte-documente-care-fac-obiectul-aducerii-la-cunostinta-publica/