Anunț pentru închirierea pajiştilor 2

Orașul Ineu prin Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str.Republicii, nr.5, jud.Arad, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea pajiştilor (păşuni) proprietate privată a Orașului Ineu în suprafaţă totală de 92,07 ha. Pentru detalii, va rugam descarcati documentul de mai jos. Click pentru a descarca anunțul.

Anunț pentru închirierea pajiştilor

Orașul Ineu prin Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str.Republicii, nr.5, jud.Arad, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea pajiştilor (păşuni) proprietate privată a Orașului Ineu în suprafaţă totală de 450,2980 ha. Pentru detalii, va rugam descarcati documentul de mai jos. Click pentru a descarca anunțul.

Anunț concurs (nr. 15051/15.6.2015)

Anunț pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului : Consilier I asistent la Compartimentul Inspectii Fiscale, Urmarire Debite – 1 post; Consilier I debutant la Compartimentul Agricol, Fond Funciar si Pajisti – 1 post. Click pentru a descarca anunțul.