Programe și strategii

https://primariaineu.ro/anunt-programul-anual-al-finantarilor-nerambursabile-acordate-din-fondurile-bugetului-propriu-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-generalanunt-de-participare-16-05-2019/

https://primariaineu.ro/anunt-proiect-de-hotarare-privind-aprobarea-programului-anual-al-finantarilor-nerambursabile-de-la-bugetul-local-al-orasului-ineu-pe-anul-2019/

https://primariaineu.ro/imbunatatirea-accesului-populatiei-din-judetul-arad-la-servicii-medicale-de-urgenta/

https://primariaineu.ro/proiect-reducerea-emisiilor-de-carbon-in-zona-urbana-ineu/

https://primariaineu.ro/proiect-cresterea-eficientei-energetice-la-cladirile-publice-sediu-primarie-si-casa-de-cultura-in-orasul-ineu/

https://primariaineu.ro/programul-anual-al-achizitiilor-publice/