Carte de vizita

Straveche asezare româneasca, orasul Ineu este situat în partea de vest a României în judetul Arad, judet care face parte din Regiunea de Dezvoltare V Vest, pe drumul national 79A, Arad-Oradea, la o departare de 56 km de Arad si la 94 km de Oradea.Ineul este astazi unul dintre cele mai frumoase orase ale judetului.Continuă lectura

Publicatii stare civila 2013

Publicatie-14.01.2013 Publicatie-30.01.2013 Publicatie-16.02.2013 Publicatie-20.02.2013 Publicatie-25.02.2013 Publicatie-26.02.2013 Publicatie-27.02.2013 Publicatie-14.03.2013 Publicatie-20.03.2013 Publicatie-10.04.2013 Publicatie-7.05.2013 Publicatie-15.05.2013 Publicatie-16.05.2013 Publicatie-20.05.2013 Publicatie-22.05.2013 Publicatie-30.05.2013 Publicatie-13.06.2013 Publicatie-21.06.2013 Publicatie-27.06.2013 Publicatie-1.07.2013 Publicatie-4.07.2013 Publicatie-11.07.2013 Publicatie-11.07.2013(2) Publicatie-15.07.2013 Publicatie-18.07.2013 Publicatie-19.07.2013 Publicatie-26.07.2013 Publicatie-26.07.2013(2)

Iunie

HOTĂRÂREA NR. 67 din 29.06.2012 privind aprobarea ordinei de zi a sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Ineu din 29.06.2012; HOTĂRÂREA NR. 68 din 29.06.2012 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Ineu din data de 22.05.2012; HOTĂRÂREA NR. 69 din 29.06.2012 privind aprobarea procesului verbal al ședinței deContinuă lectura

Ianuarie

HOTĂRÂREA  NR. 1–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  16.01.2012 HOTĂRÂREA  NR. 2– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011 HOTĂRÂREA  NR. 3– privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Ineu HOTĂRÂREA  NR. 4–  privind modificarea  Hotararii ConsiliuluiContinuă lectura

Februarie

HOTĂRÂREA  NR. 13 – privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.02.2011; HOTĂRÂREA  NR. 14– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  31.01.2011; HOTĂRÂREA  NR. 15– privind  modul de valorificare pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă preconizat  a seContinuă lectura

Martie

HOTĂRÂREA  NR. 30– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 17.03.2011, din Dispoziţia de convocare nr.264/11.03.2011; HOTĂRÂREA  NR. 31– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.03.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 32– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinareContinuă lectura

Aprilie

HOTĂRÂREA  NR. 38– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.04.2011; HOTĂRÂREA  NR. 39-privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 17.03.2011; HOTĂRÂREA  NR. 40– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuriContinuă lectura

Mai

HOTĂRÂREA  NR. 64– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.05.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 325 din 24.05.2011; HOTĂRÂREA  NR.65 -privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011; HOTĂRÂREA  NR. 66– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Continuă lectura

Iunie

HOTĂRÂREA  NR. 80- privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.06.2011 HOTĂRÂREA  NR.81 –  privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011 HOTĂRÂREA  NR. 82– privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în CF nr.302163 a localităţii Ineu,Continuă lectura

Iulie

HOTĂRÂREA  NR. 97– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.07.2011 ; HOTĂRÂREA  NR.98 – privind   aprobarea procesului verbal al al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 30.06.2011; HOTĂRÂREA  NR. 99 – privind   aprobarea înfiinţarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO INEU şi participarea OraşuluiContinuă lectura

August

HOTĂRÂREA  NR. 103 –  privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din  11.08.2011; HOTĂRÂREA  NR. 104 –  privind    aprobarea  procesului verbal  al şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din data de  29.07.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 105 –  privind  atribuirea  titlului de  „Cetăţean de Onoare al oraşuluiContinuă lectura

Septembrie

HOTĂRÂREA  NR. 116– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.09.2011; HOTĂRÂREA  NR. 117 – privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 29.08.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 118 – privind  diminuarea inventarului bunurilor proprietatea publică a oraşului Ineu, cuContinuă lectura

Octombrie

HOTĂRÂREA  NR. 127 – privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 18.10.2011; HOTĂRÂREA  NR. 128 –  privind   aprobarea  procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din data de 30.09.2011; HOTĂRÂREA NR. 129 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anul 2011; HOTĂRÂREAContinuă lectura

Noiembrie

HOTĂRÂREA  NR. 136 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 22.11.2011; HOTĂRÂREA  NR. 137 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 18.10.2011; HOTĂRÂREA  NR. 138 –  privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 2012 al Casei deContinuă lectura

Decembrie

HOTĂRÂREA  NR. 144 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 12.12.2011 ; HOTĂRÂREA NR. 145 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 22.11.2011 ; HOTĂRÂREA NR. 146 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anulContinuă lectura

Hotărârea 122/21.09.2010

Privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 114.500 mp, aflat in domeniul Public al Orasului Ineu, in vederea construirii unei Uzine cu biogaz cu cogenerare de inalta eficienta energie electrica si terminca de 5.6 Mwh, aprobarea caietului de sarcini si contractului – cadru de concesiune. Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 71/25.06.2009

Privind modificarea sumelor pe obiective de investitii aprobate a se plati creditul in valoare de de 10.000 RON incheiat prin contractul nr. 10-STM si contractul nr. 11-STM, din data de 23.07.2007 cu Banca de Import Export a Romaniei Eximbank S.A. si aprobarea incheierii de acte aditionale la cele doua contracte. Click pentru a vedea hotărârea!

Hotărârea 49/23.04.2008

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru Proiectul „INEU – ECO LOGIC – Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in orasul Ineu, judetul Arad” si a cofinantarii la proiect. Click pentru a vedea hotărârea!