Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial