Anunț (nr. 21497/11.9.2015)

ORAŞUL INEU anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE A APELOR UZATE MENAJERE IN ORAŞUL INEU, JUDEŢUL ARAD”. Click pentru a descarca anunțul.

Anunț concurs (nr. 20985/3.9.2015 )

Anunț pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului: Consilier debutant la Serviciul Achizitii, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post. Consilier debutant la Compartimentul Agricol, Fond Funciar si Pajisti – 1 post. Consilier debutant la Compartimentul Inspectii Fiscale, Urmarire Debite – 1 post. Click pentruContinuă lectura