Anunt concurs (nr.1576/22.01.2014)

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2) lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile şi completarile ulterioare PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU organizează concurs pentru ocupareaContinuă lectura

Anunt prelungire termen

Prelungire termen de depunere a scrisorilor de intentie în vederea construirii Consorţiului de Parteneriat, pentru redactarea şi implementarea cu succes a proiectelor finantate din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) In vederea depunerii scrisorilor de intentie de catre posibili parteneri, se prelungeste termenul limita a scrisorilor de intentieContinuă lectura

Anunt pentru asigurarea transparenţei şi vizibilităţii proiectului (nr. 168/07.01.2014)

În conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare locală, precum şi din dorinţa de a satisface necesităţile locale și regionale în vederea ocupării forţei de muncă, Primăria Oraşului Ineu, doreşte să acceseze finanţări din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). În acest sens, Primăria Ineu caută parteneri pentru propriileContinuă lectura