Contracte începând cu data aplicării memornadumului