Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor Primarului Orașului Ineu – anul 2020

NR. DISPOZIȚIE/DATA, CONȚINUT

 • 29/13.02.2020 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Berzovan Raluca- Viorela
 • 28/11.02.2020 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului ,,Modernizare Străzi Urbane in orașul Ineu, județul Arad”.
 • 27/05.02.2020 Dispoziție privind desemnarea componenței Comisiei de Acceptanță
 • 26/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Reducerea emisiilor de carbon in zona urbană Ineu-COD SMIS 2014:+119318”, în luna ianuarie 2020
 • 25/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului-COD SMIS 2014:+124985, în luna ianuarie 2020
 • 24/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu,din orașul Ineu,județul Arad-COD SMIS 2014+:124063,în ianuarie 2020
 • 23/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Creșterea eficienței energetice la clădirile publice-sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu-COD SMIS 2014+:118067”, în luna ianuarie 2020
 • 22/03.02.2020 Dispoziție privind desemnarea d-lui Popovici Vasile-Nicolae cu atribuții privind gestionarea Căminului Cultural Traian
 • 21/31.01.2020 Dispoziție privind încadrarea în funcția de referent a d-lui Dinga Marcel-Iulian
 • 20/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Popovici Vasile Nicolae
 • 19/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Mircea Ovidiu Alin
 • 18/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Matei Octavian- Teodor
 • 17/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-nei Madașa Adriana-Ancuța
 • 16/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Avram Mircea.
 • 15/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-nei Racoviță Alexandra-Lucia
 • 14/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-nei Huțu Smaranda
 • 13/30.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu in sedinta ordinara in ziua de Joi 6 februarie 2020,ora 12
 • 12/29.01.2020 Dispoziție privind reorganizarea Comisiei Sociale de analizare a solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri,destinate închirierii în orașul Ineu,realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe
 • 11/27.01.2020 Dispoziție privind încadrarea în funcția publica de inspector de specialitate a d-lui
  Popa Antin
 • 10/23.01.2020 Dispoziție privind schimbarea gradației de vechime a d-lui Curetean Axente Ioan
 • 9/23.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința ordinara în ziua de
  Joi 30 ianuarie 2020,ora 12
 • 8/22.01.2020 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Petrojac Roxana.
 • 7/16.01.2020 Dispoziție privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) 2019/2021 la nivelul Orașului Ineu.
 • 6/14.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința extraordinara(de în data) în ziua de miercuri 15 ianuarie 2020,ora 9.
 • 5/14.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința extraordinara în ziua de vineri 17 ianuarie 2020,ora 13.
 • 4/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,,Reducerea emisiilor de carbon în zona urbana Ineu”.
 • 3/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,,Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu”.
 • 2/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,,Restaurarea si reabilitarea funcțională a Cetății Ineului”.
 • 1/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,, Creșterea eficientei energetice la clădirile publice-Sediul Primărie și Casa de Cultură în Orașul Ineu”.