Registrul pentru evidenţa Dispoziţiilor Primarului Orașului Ineu – anul 2020

NR. DISPOZIȚIE/DATA, CONȚINUT 

 
184 13.10.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat în data de 18.11.2020
 
183 13.10.2020 Dispoziție privind schimbarea gradației de vechime a domnului Marian-Gigel Bulzan
 
182 09.10.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.04 din 09.10.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C. KRYSANA WEST S.R.L. (alimentație publică)
 
181 09.10.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.15 din 09.10.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C. AVANTAJ – ASIG S.R.L.
 
180 08.10.2020 Dispoziție privind numirea echipei de implementare pentru proiectul „Reabilitare și mansardare școala cu clasele I-IV, str. Reprublicii nr.27’’
 
179 08.10.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Orașului Ineu în şedinţă ordinară în ziua de marți, 13 octombrie 2020, ora 12:00
 
178 02.10.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a constestațiilor pentru concursu de recrutare organizat în data de 16.11.2020
 
177 02.10.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană Ineu – COD SMIS
2014+:119318”, în luna septembrie 2020
 
176 02.10.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ,,Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad –COD
SMIS 2014+:125716”, în luna septembrie 2020
 
175 02.10.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului – COD SMIS 2014+:124985”, în luna septembrie 2020
 
174 02.10.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Creșterea eficienței energetice la clădirile publice – sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu – COD SMIS 2014+:118067”, în luna septembrie 2020

173 02.10.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanelecare desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu din orașul Ineu, județul Arad – COD SMIS 2014+:124063”, în luna septembrie 2020

172 30.09.2020 Dispoziție privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu a d-nei Mariana Judea
 
171 25.09.2020 Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic care va măsura temperatura participanților la procesul electoral, la intrarea în sediul secției de votare și care va indruma alegătorii către localul de vot,respectiv către ieșirea din sediul secției de votare
 
170 18.09.2020 Dispoziție privind modificarea Dispozitiei nr.168/08.09.2020 privind constituirea unei comisii pentru reverificarea realității lucrărilor executate și decontate la obiective de investiții, respectiv lucrările de reparații realizate
 
169 17.09.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Orașului Ineu în şedinţă ordinară în ziua de MIERCURI, 23 SEPTEMBRIE 2020, ora 14:00
 
168 08.09.2020 Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru reverificarea realității lucrărilor executate și decontate la obiective de investiții, respectiv lucrările de reparații
realizate
 
167 02.09.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului – COD SMIS 2014+:124985”, în luna august 2020
 
166 02.09.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Reducerea august iulie 2020
 
165 02.09.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ,,Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad –COD SMIS 2014+:125716”, în luna august 2020
 
164 02.09.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu din orașul Ineu, județul Arad – COD SMIS 2014+:124063”, în luna august 2020
 
163 02.09.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene  nerambursabile ”Creșterea eficienței energetice la clădirile publice – sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu – COD SMIS 2014+:118067”, în luna august 2020
 
162 31.08.2020 Dispoziție privind promovarea în funcție cu nivel de studii superior a d-lui Ioan Belean

161 25.08.2020 Dispoziție privind menținerea d-nei Florica Berar în funcția publică de consilier

160 25.08.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Orașului Ineu în şedinţă ordinară în ziua de LUNI, 31 august 2020, ora 12:00

159 24.08.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.14 din 24.08.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C. NEW GOLDIZZ S.R.L

158 21.08.2020 Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale pentru afişaj electoral în Orașul Ineu, ce vor fi utilizate în campania electorală în vederea organizării și desfășurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2020
 
157 18.08.2020 Dispoziție privind modificarea contractului individual de muncă al d-lui Pavel Țica
 
156 17.08.2020 Dispoziție privind desemnarea persoanelor din cadrul Primăriei Orașului Ineu pentru care se acordă dreptul de acces la sistemul informatic al A.N.C.P.I.
 
155 12.08.2020 Dispoziție privind cooptarea unor experți externi pe lângă comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de ,, Furnizare mobilier cu specific medical “, în cadrul proiectului ,,Dotare Ambulatoriu Integrat și Laboratoare ale Spitalului Orășenesc din orașul Ineu, județul Arad “ , Cod SMIS 124063

154 11.08.2020 Dispoziție privind desemnarea persoanelor din cadrul Primăriei Orașului Ineu pentru ținerea evidenței persoanelor aflate în carantină sau în izolare la nivelul Orașului Ineu

153 11.08.2020 Dispoziție privind rectificare act de stare civilă (Horga Alina-Simona)

152 10.08.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare în funcție cu nivel de studii superior a personalului contractual organizat în data de 25.08.2020
 
151 10.08.2020 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea derulării procedurilor – Furnizare „echipamente medicale’’, licitație deschisă și furnizare „mobilier cu specific medical’’, procedura simplificată în cadrul proiectului „Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu, județul Arad’’
 
150 07.08.2020 Dispoziție privind desemnarea personalului tehnic auxiliar necesar pentru desfășurarea în condiții optime a activității Biroului Electoral de Circumscripție Electorală nr.4 – INEU pentru alegerea autorităților administrației publice locale din anul 2020

149 05.08.2020 Dispoziție privind încetarea detașării d-lui Pavel Țica

148 03.08.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană Ineu – COD SMIS 2014+:119318”, în luna iulie 2020
 
147 03.08.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Creșterea eficienței energetice la clădirile publice – sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu – COD SMIS 2014+:118067”, în luna iulie 2020
 
146 03.08.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ,,Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad –COD SMIS 2014+:125716”, în luna iulie 2020
 
145 03.08.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului – COD SMIS 2014+:124985”, în luna iulie 2020

144 03.08.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalulu Orășenesc Ineu din orașul Ineu, județul Arad – COD SMIS 2014+:124063”, în luna iulie 2020.

143 28.07.2020 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.266/06.05.2019 privind reconstituirea Comisiei pentru stabilirea și calculul chiriilor pentru locuințele realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în orașul Ineu, cu modificările și completările ulterioare
 
142 21.07.2020 Dispoziție privind desemnarea funcționarilor împuterniciți să ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor actele de procedură, în condițiile Legii nr.135/2010, cu modificările și completările ulterioare
 
141 17.07.2020 Dispoziție privind numirea echipei de implementare pentru proiectul ,,Îmbunătățirea calității vieții în orașul Ineu, județul Arad-Componenta 1-Reabilitare și modernizare clădire C21, transformarea în locuințe sociale; Componenta 2-Construire și dotare centru cu funcțiuni culturale și recreative; Componenta 3-Extindere rețele de apă-canal și modernizare drumuri”
 
140 17.07.2020 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.143/31.01.2017 privind desemnarea persoanei responsabile pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese pentru aleșii locali din cadrul autorităților administrației publice locale din Orașul Ineu cu modificările și completările ulterioare
 
139 16.07.2020 Dispoziție privind delegarea d-nei consilier Morgovan Anamaria –Niculina pentru aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică-Republicată
 
138 15.07.2020 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de consilier juridic
 
137 15.07.2020 Dispoziție privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al orașului Ineu
 
136 15.07.2020 Dispoziție privind încetarea suspendării contractului individual de muncă și preluarea ca urmare a reorganizării a d-nei Daniela Banc
 
135 14.07.2020 Dispoziție privind modificarea contractului individual de muncă al d-nei Bianca –Diana Pele
 
134 08.07.2020 Dispoziție privind încadrarea în funcția de expert a d-nei Bianca-Diana Pele
 
133 07.07.2020 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr.451/07.11.2014 privind numireacomisiei de recepție a mijloacelor fixe achiziționate, a lucrărilor de reparații șiinvestiții executate și a serviciilor prestate indiferent de sursa de finanțare, cu modificările și completările ulterioare
 
132 03.07.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului local Ineu în ședință ordinară în ziua de joi, 09 iulie 2020, ora 12:00
 
131 01.07.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu din orașul Ineu, județul Arad – COD SMIS 2014+:124063”, în luna iunie 2020
 
130 01.07.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului – COD SMIS 2014+:124985”, în luna iunie 2020
 
129 01.07.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană Ineu – COD SMIS 2014+:119318”, în luna iunie 2020
 
128 01.07.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Creșterea eficienței energetice la clădirile publice – sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu – COD SMIS 2014+:118067”, în luna iunie 2020
 
127 30.06.2020 Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al d-lui Nicolae Hedea
 
126 29.06.2020 Dispoziție privind constituirea Comisiei Orașului Ineu pentru recensământul populației și locuințelor din anul 2021
 
125 24.06.2020 Dispoziție privind delegarea temporară a exercitării atribuțiilor secretarului general al orașului Ineu

124 23.06.2020 Dispoziție privind detașarea d-lui Pavel Țica la Administrația Bazinală de ApăCrișuri – Compartiment Dispecerat – SHI Criș Alb

123 22.06.2020 Dipoziție privind constituirea comisiei de preluare de către Primăria Orașului Ineua bunurilor mobile și imobile din domeniul public și privat al Orașului Ineu aflateîn administrarea Clubului Sportiv Ineu

122 22.06.2020 Dispoziție privind modificarea D.P. nr.12/29.01.2020 privind reorganizareaComisiei Sociale de analizare a solicitărilor/cererilor privind repartizarea den locuințe pentru tineri

121 22.06.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.13 din 22.06.2020 șiavizarea orarului de funcționare pentru Morar Florentina Roxana PFA

120 22.06.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.12 din 22.06.2020 șiavizarea orarului de funcționare pentru S.C. FRK IN SERVICE S.R.L

119 12.06.2020 Dispoziție privind constituirea comisiei de predare a bnurilor proprietate publicăreprezentând mijloace fixe în valoare totală de 4.850.220,44 lei către operatorulregional S.C. Compania de Apă Arad S.A. Arad

118 12.06.2020 Dispoziție privind numirea în funcția de auditor a d-nei Cristina Budău laCompartimentul Audit Public Intern

117 12.06.2020 Dispoziție privind numirea în funcția publică de conducere specifică de secretargeneral al orașului Ineu a d-nei Nicoleta-Ancuța Rada

116 11.06.2020 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Antin Popa

115 11.06.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare acontestațiilor pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unui postcontractual de execuție vacant de expert, Gradul IA din data de 06.07.2020

114         05.06.2020           Dispoziție privind convocarea Consiliului Local  al orașului Ineu in sedinta ordinara in ziua de vineri, 12 iunie, ora 12:00

113         02.06.2020           Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană Ineu – COD SMIS 2014+:119318”, în luna mai 2020

112         02.06.2020           Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului – COD SMIS 2014+:124985”, în luna mai 2020

111         02.06.2020           Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Creșterea eficienței energetice la clădirile publice – sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu – COD SMIS 2014+:118067”, în luna mai 2020

110         02.06.2010           Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile ”Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu din orașul Ineu, județul Arad – COD SMIS 2014+:124063”, în luna mai 2020

109         29.05.2020           Dispoziție privind încadrarea în funcția contractuală de execuție de consilier a d-lui Pavel Țica

108         29.05.2020           Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Orașului Ineu în ședință extraordinară în ziua de marți, 02 iunie 2020, orele 12:00

107         28.05.2020           Dispoziție privind încetarea raportului de serviciu al d-lui Pavel Țica

106         22.05.2020           Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Orașului Ineu în ședință ordinară în ziua de vineri, 29 mai 2020, orele 1200

105         21.05.2020           Dispoziție privind exercitarea controlului financiar preventiv propriu pentru operațiunile derulate prin aparatul de specialitate al Primarului Orașului Ineu

104 13.05.2020 Dispoziție privind nimurea in functia publica de executie de consilier a doamnei Anamaria Niculina Morgovan.
103 12.05.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizatiei de functionare,nr.11 din data de 12.05.2020 si avizarea orarului de functionare pentru S.C.ITBOX COMPUTERS S.R.L..
102 11.05.2020 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor in vederea derularii procedurii simplificate pentru achizitionarea de Servicii de proiectare tehnica(faza PTh+DE si elaborare documentatii pentru avize/acorduri/autorizatii) si executie lucrari de restaurare si reabilitare functionala a Cetatii Ineului.
101 11.05.2020 Dispoziție privind cooptarea unui expert extern pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica,,Servicii de proiectare tehnica(faza PTh+DE si elaborare documentatii pentru avize/acorduri/autorizatii) si executie lucrari de restaurare si reabilitare functionala a Cetatii Ineului”in vederea realizarii obiectivului investitional:,,Restaurarea si reabilitarea functionala a Cetatii Ineului”prin procedura simplificata.(Bun Bogdan Alexandru).
100 11.05.2020 Dispoziție privind cooptarea unui expert extern pe langa comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizitie publica,,Servicii de proiectare tehnica(faza PTh+DE si elaborare documentatii pentru avize/acorduri/autorizatii)si executie lucrari de restaurare si reabilitare functionala a Cetatii Ineului”in vederea realizarii obiectivului investitional:,,Restaurarea si reabilitarea functionala a Cetatii Ineului”prin procedura simplificata.(Chis Norbert)
99 07.05.2020 Dispoziție privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru achiziționarea unor servicii de cazare și hrănire pentru personalul medical și cooptarea unui expert extern.
98 05.05.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședință extraordinară convocată de îndată în ziua de miercuri, 06.05.2020.
97 04.05.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorarare salarială pentru persoane care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene „Dotare ambulatoriu integrat și laborator ale Spitalului Orașului Ineu” județul Arad COD SMIS 2014 124063, în luna aprilie.
96 04.05.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorarare salarială pentru persoane care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene „Reducerea emisiilor de carbon în zona urbană Ineu” în luna aprilie.
95 04.05.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorarare salarială pentru persoane care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat prin fonduri europene „Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului” COD SMIS 2014:124985 pentrulunaaprilie.
94 04.05.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “Creșterea eficienței energetice la clădirile publice” sediul Primărie.
93 30.04.2020 Dispoziție privind promovarea în grad profesional a d-lui Moș Marius.
92 24.04.2020 Dispoziție privind convovarea Consiliului Local al Orașului Ineu în ședință ordinară în data de 30.04.2020, orele 1200.
91 24.04.2020 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr.  258/15.03.2018
90 21.04.2020 Dispoziție privind rectificare act de stare civilă.
89 16.04.2020 Dispoziție privind incadrarea in funcția contractuala de executie de șofer a d-lui Manuel-Codrin Budău.
88 14.04.2020 Dispoziție privind inventarierea bunurilor care fac obiectul concesiunii Serviciului public de Salubrizare din cadrul proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor solide in  judetul Arad.
87 14.04.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizatiei de functionare nr.10 din data de 14.04.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru Marcuțiu Amalia Roxana P.F.A.
86 13.04.2020 Dispoziție privind modificarea Dispozitiei nr.225/22.03.2019 privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului ,,Cresterea eficientei energetice la cladirile publice-Sediu Primarie si Casa de cultura in orasul Ineu.”
85 08.04.2020 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al d-lui Cristian-Iosif Patko-Szabo.
84 03.04.2020 Dispoziție privind delegarea  d-nei Elena Simona Moț cu atribuții privind impunerea și inspecțiile fiscale-persoane fizice.
83 01.04.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activitați în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “Reducereaemisiilor de carbon în zona urbanăIneu “ înlunamartie 2020.
82 01.04.2020 Dispoziție privind acordarea de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “ Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu“ înlunamartie 2020.
81 01.04.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activitate în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile  “Creșterea eficienței energetice la clădirile publice,sediul Primăriei și Casa de Cultură “ înlunamartie 2020.
80 01.04.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pt persoanele care desfășoară activițăți în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile “Restaurare4 sireabilitareafunctionala a CetatiiIneului” în luna martie 2020.
79 31.03.2020 Dispoziție privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere de șef serviciu a d-nei Mariana Judea.
78 31.03.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare  organizat în data de 04.05.2020.
77 30.03.2020 Dispoziție privind delegarea d-lui Vlad Mihai Mang cu atribuții privind urmărirea și executarea silită a debitelor și rămășițelor contribuabililor-persoane fizice.
76 27.03.2020 Dispoziție privind convovarea Consiliului Local al Orașului Ineu în ședință extraordinară,miercuri 01.04.2020, orele 10:00.
75 27.03.2020 Dispoziție privind numirea în funcție publica temporar vacantă a d-na Cristina-Patricia Stanca
74 27.03.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare grad profesional organizat în data de 20.04.2020
73 26.03.2020 Promovare Mirela Liliana Mureșan în funcția de consilier cls I, grad principal, nivel studii S, gradația 2.
72 26.03.2020 Promovare Vlad Mihai Mang în funcție de consilier cls I, grad principal, studii  S, gradația 1.
71 23.03.2020 Dispoziție privind prelungirea contractului de management nr.40.471/30.12.2016
70 23.03.2020 Dispoziție privind promovarea în grad a d-nei Smaranda Huțu.
69 20.03.2020 Dispoziție privind aprobarea propunerilor pentru casare curpinse în listele de inventariere pentru anul 2019 și numirea comisiei care se va ocupa de valorificarea și casarea bunurilor.
68 19.03.2020. Dispoziție privind schimbarea gradației de vechime a d-șoarei Brigitte Maria Șauer.
67 18.03.2020 Dispoziție privind modificarea D.P. 57/09.03.2020 privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei vacante de consilier juridic organizat in data de 26.03.2020
66 18.03.2020 Dispoziție privind încetarea raportului  de serviciu al d-nei Monica Lucia Udrea.
 

65

 

13.03.2020

 

Dispoziție privind convocarea  C.L.I în ședință ordinară, miercuri 18.03.2020 orele 12:00.

64 12.03.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat  pentru ocuparea unui post de șofer I din data de 03.04.2020
63 11.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.09 din 11.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru „S.C ROLY AUTO SPED.S.R.L.”
62 11.03.2020 Dispoziție privind  eliberarea autorizației de funcționare nr.08 din 11.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru COSTE DANIELA „SANO-LIFE„ P.F.A.
61 11.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare nr.07 din 11.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C.FAMILY RESPECT S.R.L.
60 10.03.2020 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr.12 din data de 29.01.2020 privind reorganizarea Comisie Sociale de analizare a solicitărilor/cererilor  privind repartizarea de locuințe pentru tineri,destinate închirierii,in orașul Ineu,realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe.
59 09.03.2020 Dispoziție privind cooptarea unui expert extern pe langă comisia de evaluare a ofertelor pentru apribuirea contractului de achiziție publică de ,,Proiectare,asistență tehnică.
58 09.03.2020 Dispoziție privind derularea procedurii simplificate cu titlul,,Proiectare ,asistență tehnică și execuție LUCRĂRI DE REABILITARE REȚEA DE ILUMINAT PUBLIC IN ORAȘUL INEU,,JUDEȚUL ARAD.
57 09.03.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice temporar vacante de Consilier Juridic organizat in data de 26.03.2020.
56 09.03.2020 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă a d-lui Viorel Pușcaș.
55 06.03.2020 Dispoziție privind Planul de Pregătire in Domeniul Situațiilor de Urgență in anul 2020.
54 06.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizatiei de functionare,nr.03 din 06.03.2020 si avizarea orarului de functionare pentru SC.EDUARD EUROTRANS S.R.L.
53 06.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizatiei de functionare,nr.02 din 06.03.2020 si avizarea orarului de functionare pentru SC.Larisa&Aydin S.R.L.
 • 52/05.03.2020 Dispoziție privind desemnarea funcționarilor împuterniciți sa ducă la îndeplinire obligațiile privind comunicarea citațiilor și a altor acte de procedură,in condițiile Legii nr.135/2010,cu modificările și completările ulterioare
 • 51/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.06 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C.SAT AN S.R.L
 • 50/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.05 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C.REDOXIM S.R.L
 • 49/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.04 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru RUSZBACH EVELIN MARIA P.F.A.
 • 48/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.03 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C.ZOTI SECOND HAND SRL
 • 47/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.02 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru SC ERIC&PAUL MERIDIAN AUTO SRL
 • 46/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.01 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru Frugina Paula Lucia – Cabinet Individual de Psihologie
 • 45/04.03.2020 Dispoziție privind eliberarea autorizației de funcționare ,nr.01 din 04.03.2020 și avizarea orarului de funcționare pentru S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.
 • 44/04.03.2020 Dispoziție privind încetarea contractului individual de munca a d-lui Marcel Iulian Dinga
 • 43/04.03.2020 Dispoziție privind modificarea raportului de serviciu al d-nei Anca Elisabeta Cociuba
 • 42/04.03.2020 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor corespunzătoare funcției publice vacante de consilier juridic
 • 41/03.03.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,, Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu,din orașul Ineu, județul Arad-COD SMIS 2014+:124063”, in luna februarie 2020
 • 40/03.03.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,, Reducerea emisiilor de carbon in zona urbană Ineu- COD SMIS 2014:+119318”, în luna februarie 2020
 • 39/03.03.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,, Creșterea eficienței energetice la clădirile publice- sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu-COD SMIS 2014+:118067”, in luna februarie 2020
 • 38/03.03.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Restaurarea si reabilitarea funcțională a Cetății Ineului-COD SMIS 2014+:124985, în luna februarie
 • 37/03.03.2020 Dispoziție privind menținerea domnului Mihai Viorel Petrinca in funcția publică de șef birou
 • 36/03.03.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de examinare și de soluționare a contestațiilor pentru examenul de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual organizat in data de 20.02.2020
 • 35/02.03.2020 Dispoziție privind constituirea comisiei orășenești pentru recensământul general agricol.
   
 • 34/27.02.2020 Dispoziție privind rectificare act stare civilă
 • 33/27.02.2020 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Primarului nr.314/04.06.2019 privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului,,Reducerea emisiilor de carbon în zona urbana Ineu”
 • 32/27.02.2020 Dispoziție privind reconstituirea Comisiei de analiză a solicitărilor în vederea vânzării locuințelor tip A.N.L și pentru stabilirea valorii/prețului de vânzare al locuinței A.N.L.
 • 31/20.02.2020 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare in grad profesional organizat in data de 23.03.2020.
 • 30/17.02.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința extraordinara în ziua de joi 20 februarie 2020,ora 16.
 • 29/13.02.2020 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Berzovan Raluca- Viorela
 • 28/11.02.2020 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor a obiectivului ,,Modernizare Străzi Urbane in orașul Ineu, județul Arad”.
 • 27/05.02.2020 Dispoziție privind desemnarea componenței Comisiei de Acceptanță
 • 26/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Reducerea emisiilor de carbon in zona urbană Ineu-COD SMIS 2014:+119318”, în luna ianuarie 2020
 • 25/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului-COD SMIS 2014:+124985, în luna ianuarie 2020
 • 24/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu,din orașul Ineu,județul Arad-COD SMIS 2014+:124063,în ianuarie 2020
 • 23/03.02.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salarială pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului finanțat din fonduri europene nerambursabile,,Creșterea eficienței energetice la clădirile publice-sediul Primărie și Casa de Cultură în orașul Ineu-COD SMIS 2014+:118067”, în luna ianuarie 2020
 • 22/03.02.2020 Dispoziție privind desemnarea d-lui Popovici Vasile-Nicolae cu atribuții privind gestionarea Căminului Cultural Traian
 • 21/31.01.2020 Dispoziție privind încadrarea în funcția de referent a d-lui Dinga Marcel-Iulian
 • 20/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Popovici Vasile Nicolae
 • 19/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Mircea Ovidiu Alin
 • 18/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Matei Octavian- Teodor
 • 17/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-nei Madașa Adriana-Ancuța
 • 16/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-lui Avram Mircea.
 • 15/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-nei Racoviță Alexandra-Lucia
 • 14/31.01.2020 Dispoziție privind majorarea salariului de bază al d-nei Huțu Smaranda
 • 13/30.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu in sedinta ordinara in ziua de Joi 6 februarie 2020,ora 12
 • 12/29.01.2020 Dispoziție privind reorganizarea Comisiei Sociale de analizare a solicitărilor/cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri,destinate închirierii în orașul Ineu,realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe
 • 11/27.01.2020 Dispoziție privind încadrarea în funcția publica de inspector de specialitate a d-lui
  Popa Antin
 • 10/23.01.2020 Dispoziție privind schimbarea gradației de vechime a d-lui Curetean Axente Ioan
 • 9/23.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința ordinara în ziua de
  Joi 30 ianuarie 2020,ora 12
 • 8/22.01.2020 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu al d-nei Petrojac Roxana.
 • 7/16.01.2020 Dispoziție privind constituirea Grupului de lucru pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate(POAD) 2019/2021 la nivelul Orașului Ineu.
 • 6/14.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința extraordinara(de în data) în ziua de miercuri 15 ianuarie 2020,ora 9.
 • 5/14.01.2020 Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Ineu în ședința extraordinara în ziua de vineri 17 ianuarie 2020,ora 13.
 • 4/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,,Reducerea emisiilor de carbon în zona urbana Ineu”.
 • 3/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,,Dotare ambulatoriu integrat și laboratoare ale Spitalului Orășenesc Ineu”.
 • 2/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,,Restaurarea si reabilitarea funcțională a Cetății Ineului”.
 • 1/06.01.2020 Dispoziție privind acordarea procentului de majorare salariala pentru persoanele care desfășoară activități în cadrul proiectului,, Creșterea eficientei energetice la clădirile publice-Sediul Primărie și Casa de Cultură în Orașul Ineu”.

DISPOZITIILE-PRIMARULUI-PE-ANUL-2020