Organizare

Direcția Economică / Director Executiv – Stancu Adriana 

Compartiment Contabilitate Buget, Deschideri Credite

Compartiment Contabilitate Investiții, Împrumuturi, Datorie Publică, Proiecte, Patrimoniu

Compartiment Contabilitate ForexeBug

Compartiment Contabilitate Venituri

Compartiment Contabilitate Salarii, Materiale, Transferuri, Subvenții, Disponibilități

Compartiment Casierie

Serviciul Taxe și Impozite Locale / Șef Serviciu – Udrea Monica Lucia

Compartiment Impunere și Inspecții Fiscale

Compartiment Urmărire Debite și Executări Silite

Compartiment Încasări Impozite și Taxe

Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu / Arhitect Șef – Sima Radu Lucian

Compartiment Autorizare Lucrări și Disciplină în Construcții

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritoriu

Compartiment GIS, Cadastru și Topografie

Compartiment Protecția Mediului și SSM

Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațioală / Șef Serviciu – Benea Radu Călin

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Secretariat și Relații cu Publicul / Șef Serviciu –  Florincuța Florina Paula

Compartiment Resurse Umane, Salarizare

Compartiment Secretariat

Compartiment Relații cu Publicul

Serviciul Poliția Locală / Șef Serviciu – Sabău Gheorghe

Compartiment Ordine și Liniște Publică, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

Compartiment Controlul Disciplinei în Construcții, Afișajului Stradal, Protecției Mediului și Activităților Comerciale

Secretarul Orașului Ineu / Rada Nicoleta Ancuța

Compartiment Juridic

Compartiment Administrație Publică și Arhivă

Biroul Agricol, Fond Funciar și Pajiști / Șef Birou – Petrinca Mihai Viorel

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor / Coordonator – Sabău Ana, Telefon: 0257.512.693

Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situații de Urgență / Șef Serviciu – Bortoș Petru

Cabinetul Primarului

Compartiment Domeniul Public și Privat 

Compartiment Protecție Civilă 

Compartiment Informatica

Compartiment Audit

Compartimentul de Comunicare și Oraganizare Evenimente Publice

Compartimentul Bibliotecă

Compartiment Administrativ