Organizare

Primarul Orașului Ineu – Abrudan Călin Ilie

Viceprimarul Orașului Ineu – Alb Ionel

Consiliul Local Ineu – consilieri locali

Budea Marcela – Daniela

Căscătău Rivelino – Ioan

Chirla Alexandru

Dimofte Silviu – Sorin

Faur Lucian – Sergiu

Fitero Vasile

Ghiura Cristian – Paul

Hedea Bogdan

Jurca Florin – Călin

Leucuța Ioan

Madașa Adrian – Ioan

Maftei Gabriela – Diana

Sasu Călin – Mihai

Secretarul General al Orașului Ineu / Rada Nicoleta Ancuța

Compartiment Juridic

Compartiment Administrație Publică și Arhivă

Biroul Agricol, Fond Funciar și Pajiști / Șef Birou – Petrinca Mihai Viorel

Direcția Economică / Director Executiv – Stancu Adriana 

Compartiment Contabilitate Buget, Deschideri Credite

Compartiment Contabilitate Investiții, Împrumuturi, Datorie Publică, Proiecte, Patrimoniu

Compartiment Contabilitate ForexeBug

Compartiment Contabilitate Venituri

Compartiment Contabilitate Salarii, Materiale, Transferuri, Subvenții, Disponibilități

Compartiment Casierie

Serviciul Taxe și Impozite Locale / Șef Serviciu – Judea Mariana

Compartiment Impunere și Inspecții Fiscale

Compartiment Urmărire Debite și Executări Silite

Compartiment Încasări Impozite și Taxe

Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu / Arhitect Șef – Sima Radu Lucian

Compartiment Autorizare Lucrări și Disciplină în Construcții

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritoriu

Compartiment GIS, Cadastru și Topografie

Compartiment Protecția Mediului și SSM

Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațională / Șef Serviciu – Benea Radu Călin

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Secretariat, Control Intern și Managerial și Relații cu Publicul / Șef Serviciu –  Florincuța Florina Paula

Compartiment Resurse Umane, Salarizare

Compartiment Secretariat

Compartiment Control Intern și Managerial și Relații cu Publicul

Serviciul Poliția Locală / Șef Serviciu – Sabău Gheorghe

Compartiment Ordine și Liniște Publică, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor

Compartiment Controlul Disciplinei în Construcții, Afișajului Stradal, Protecției Mediului și Activităților Comerciale

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor / Coordonator – Sabău Ana, Telefon: 0257.512.693

Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situații de Urgență / Șef Serviciu – Bortoș Petru

Cabinetul Primarului

Compartiment Domeniul Public și Privat 

Compartiment Protecție Civilă 

Compartiment Informatica

Compartiment Audit Public Intern

Compartiment de Comunicare și Organizare Evenimente Publice

Compartiment Bibliotecă

Compartiment Administrativ