Organizare

Primarul Orașului Ineu – Abrudan Călin Ilie

Viceprimarul Orașului Ineu – Alb Ionel

Consiliul Local Ineu – consilieri locali

Budea Marcela – Daniela

Căscătău Rivelino – Ioan

Chirla Alexandru

Dimofte Silviu – Sorin

Faur Lucian – Sergiu

Fitero Vasile

Ghiura Cristian – Paul

Hedea Bogdan

Jurca Florin – Călin

Leucuța Ioan

Madașa Adrian – Ioan

Maftei Gabriela – Diana

Sasu Călin – Mihai

Secretarul General al Orașului Ineu / Rada Nicoleta Ancuța

Compartiment Juridic – Stanca Cristina Patricia

Compartiment Administrație Publică și Arhivă – Morgovan Anamaria Niculina, Cirja Florica Simona

Biroul Agricol Fond Funciar și Pajiști / Șef Birou – Petrinca Mihai Viorel

Horvath Cosmin Stelian, Obirșan Ștefan, Flore Marin Ionel, Gâmbuțan Mihaela

Direcția Economică / Director Executiv – Stancu Adriana 

Compartiment Contabilitate Buget, Deschideri Credite – Pârv Adrian Ioan

Compartiment Contabilitate Investiții, Împrumuturi, Datorie Publică, Proiecte, Patrimoniu – Ardelean Anca, Soare Aurelia Doina

Compartiment Contabilitate ForexeBug – Crețu Diana

Compartiment Contabilitate Venituri – Moga Florentina Maria

Compartiment Contabilitate Salarii, Materiale, Transferuri, Subvenții, Disponibilități – Moș Doina Maria, Vekaș Margareta

Compartiment Casierie – Jurcoi Florin

Serviciul Taxe și Impozite Locale / Șef Serviciu – Judea Mariana

Compartiment Impunere și Inspecții Fiscale – Mang Vlad Mihai, Mureșan Mirela Liliana, 

Compartiment Urmărire Debite și Executări Silite – Moț Elena Simona, Tudor Dorel

Compartiment Încasări Impozite și Taxe – Faur Cosmin Aron, Godea Alina

Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu / Arhitect Șef – Sima Radu Lucian

Compartiment Autorizare Lucrări și Disciplină în Construcții – Cătană Ioan

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritoriu – Apetri Maria

Compartiment GIS, Cadastru și Topografie – Mircea Ovidu Alin

Compartiment Protecția Mediului și SSM – Druță Romulus Leontin 

Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațională / Șef Serviciu – Benea Radu Călin

Berar Florica, Curetean Axente Ioan, Curetean Simona Marcela, Zimbru Luminița Elena

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Secretariat, Control Intern și Managerial și Relații cu Publicul / Șef Serviciu –  Florincuța Florina Paula

Compartiment Resurse Umane, Salarizare – Andra Dana Erica, Șauer Birgitte Maria

Compartiment Secretariat – Madașa Adriana Ancuța

Compartiment Control Intern și Managerial și Relații cu Publicul – Leucuța Elena Daniela

Serviciul Poliția Locală / Șef Serviciu – Sabău Gheorghe

Compartiment Ordine și Liniște Publică, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor – Balint Petru, Lazie Dan Daniel, Moș Marius, Benea Ioan Ștefan, Popa Radu Florin, Enache Pompiliu Cristian

Compartiment Controlul Disciplinei în Construcții, Afișajului Stradal, Protecției Mediului și Activităților Comerciale – Iakob Edward Gabriel, Rus Adrian 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor / Coordonator – Sabău Ana, Telefon: 0257.512.693

Țole Carmen Nicoleta, Stanca Dorina, Chirla Mariana Rodica 

Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situații de Urgență / Șef Serviciu – Bortoș Petru

Cabinetul Primarului – Covaci Ioan

Compartiment Domeniul Public și Privat – Faur Ioan 

Compartiment Protecție Civilă – Stancu Roland Haralambie

Compartiment Informatica – Șerban Adrian

Compartiment Audit Public Intern – Budău Cristina Ioana

Compartiment de Comunicare și Organizare Evenimente Publice – Bulzan Marian Gigel, Belean Ioan, Avram Mircea

Compartiment Bibliotecă – Huțu Smaranda, Racoviță Alexandra Lucia

Compartiment Administrativ – Bălan Vasile Lucian, Nagy Gabriel, Budău Manuel Codrin, Fărcuța Nicolae Florin, Matei Octavian Teodor

Compartiment Administrare Piață – Popovici Vasile Nicolae