Organizare

Primarul Orașului Ineu – Abrudan Călin Ilie

Viceprimarul Orașului Ineu – Alb Ionel

Consiliul Local Ineu – consilieri locali

 1. Alb Ionel PNL
 2. Budea Marcela Daniela PNL
 3. Căscătău Rivelino Ioan PSD
 4. Chirla Alexandru PNL 
 5. Dimofte Silviu ProRomânia
 6. Șeran Aurica PSD
 7. Nemeș Liliana Dana PNL 
 8. Bâte Adrian Paul PNL
 9. Hedea Bogdan PNL
 10. Leucuţa Ioan PNL 
 11. Boiciuc Vasile PNL 
 12. Maftei Gabriela Diana PNL
 13. Manguci Ciprian Cosmin PSD
 14. Sasu Calin Mihai PNL
 15. Paula Igna PNL 

Secretarul General al Orașului Ineu / Rada Nicoleta Ancuța

Compartiment Juridic – Stanca Cristina Patricia

Compartiment Administrație Publică și Arhivă – Morgovan Anamaria Niculina, Cirja Florica Simona

Biroul Agricol Fond Funciar și Pajiști / Șef Birou – Petrinca Mihai Viorel

Horvath Cosmin Stelian, Obirșan Ștefan, Flore Marin Ionel, Gâmbuțan Mihaela

Direcția Economică / Director Executiv – Stancu Adriana 

Compartiment Contabilitate Buget, Deschideri Credite – Pârv Adrian Ioan

Compartiment Contabilitate Investiții, Împrumuturi, Datorie Publică, Proiecte, Patrimoniu – Ardelean Anca, Soare Aurelia Doina

Compartiment Contabilitate ForexeBug – Crețu Diana

Compartiment Contabilitate Venituri – Moga Florentina Maria

Compartiment Contabilitate Salarii, Materiale, Transferuri, Subvenții, Disponibilități – Moș Doina Maria, Vekaș Margareta

Compartiment Casierie – Jurcoi Florin

Serviciul Taxe și Impozite Locale / Șef Serviciu – Judea Mariana

Compartiment Impunere și Inspecții Fiscale – Mang Vlad Mihai, Mureșan Mirela Liliana, 

Compartiment Urmărire Debite și Executări Silite – Moț Elena Simona, Tudor Dorel

Compartiment Încasări Impozite și Taxe – Faur Cosmin Aron, Godea Alina

Serviciul Tehnic Urbanism și Amenajare Teritoriu / Arhitect Șef – Sima Radu Lucian

Compartiment Autorizare Lucrări și Disciplină în Construcții – Cătană Ioan

Compartiment Urbanism și Amenajare Teritoriu – Apetri Maria

Compartiment GIS, Cadastru și Topografie – Mircea Ovidu Alin

Compartiment Protecția Mediului și SSM – Druță Romulus Leontin 

Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațională / Șef Serviciu – Benea Radu Călin

Berar Florica, Curetean Axente Ioan, Curetean Simona Marcela, Zimbru Luminița Elena

Serviciul Resurse Umane, Salarizare, Secretariat, Control Intern și Managerial și Relații cu Publicul / Șef Serviciu –  Florincuța Florina Paula

Compartiment Resurse Umane, Salarizare – Andra Dana Erica, Șauer Birgitte Maria

Compartiment Secretariat – Madașa Adriana Ancuța

Compartiment Control Intern și Managerial și Relații cu Publicul – Leucuța Elena Daniela

Serviciul Poliția Locală / Șef Serviciu – Sabău Gheorghe

Compartiment Ordine și Liniște Publică, Circulația pe Drumurile Publice și Evidența Persoanelor – Balint Petru, Lazie Dan Daniel, Moș Marius, Benea Ioan Ștefan, Popa Radu Florin, Enache Pompiliu Cristian

Compartiment Controlul Disciplinei în Construcții, Afișajului Stradal, Protecției Mediului și Activităților Comerciale – Iakob Edward Gabriel, Rus Adrian 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor / Coordonator – Sabău Ana, Telefon: 0257.512.693

Țole Carmen Nicoleta, Stanca Dorina, Chirla Mariana Rodica 

Serviciul Public Comunitar Voluntar pentru Situații de Urgență / Șef Serviciu – Bortoș Petru

Cabinetul Primarului – Covaci Ioan

Compartiment Domeniul Public și Privat – Faur Ioan 

Compartiment Protecție Civilă – Stancu Roland Haralambie

Compartiment Informatica – Șerban Adrian

Compartiment Audit Public Intern – Budău Cristina Ioana

Compartiment de Comunicare și Organizare Evenimente Publice – Bulzan Marian Gigel, Belean Ioan, Avram Mircea

Compartiment Bibliotecă – Huțu Smaranda, Racoviță Alexandra Lucia

Compartiment Administrativ – Bălan Vasile Lucian, Nagy Gabriel, Budău Manuel Codrin, Fărcuța Nicolae Florin, Matei Octavian Teodor

Compartiment Administrare Piață – Popovici Vasile Nicolae