Primaria Orasului Ineu

Program de lucru:
luni - vineri 8:00 - 16:00.

E-mail: primaria@primariaineu.ro

Anunț nr. 21464 din 24.8.2018

Primaria orasului Ineu organizeaza examen pentru promovarea in grad profesional.
Examenul se organizeaza la sediul Primariei orasului Ineu in data de 26.9.2018 – proba scrisa si in data de 28.9.2018 – interviul.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 17380 din 3.7.2018

Anunt organizare examen pentru promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț mediu

ORAS INEU reprezentat de CALIN ILIE ABRUDAN titular al proiectului REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON IN ZONA URBANA INEU prin realizarea unor lucrari edilitare de infrastructura si suprastrucura in vederea amenajarii unor piste pentru ciclisti in oras INEU intravilan §i extravilan jud. Arad anunta publicul interesat asupra deciziei luata in cadrul sedintei etapei de incadrare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mentionat mai sus. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiu Muresului, F.N de luni pana vineri, intre orele 08-16 precum si la urmatoarea adresa
de internet: www.apmar.anpm.ro
Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5* zile de la data publicarii anuntului.

Comunicat emitere acord de mediu

Oraș Ineu anunță publicul interesat asupra depunerii solicitari de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Reducerea emisiilor de carbon in zona urbană Ineu propus a se realiza in intravilan oraș Ineu, jud. Arad.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Arad, str. Splaiul Mureș FN (telefon 0257 280 331) și la sediul Primăriei Ineu, str. Republicii nr. 5.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Arad, str. Splaiul Mureș FN, între orele 9:00 – 14:00.

Anunț obligatie declarare la Registrul Agricol

Avand in vedere prevederile art. 11, alin. 1, lit. b, din Ordonanta Guvernului nr. 28/2008, pana in ultima zi lucratoare a lunii mai 2018 sunteti obligati sa declarati la Primaria Ineu, la Registrul Agricol, date referitoare la:

 • categoria de folosinta a terenului;
 • suprafetele cultivate;
 • numarul pomilor in anul corent.

Click pentru a descărca documentul complet.

Anunț concurs nr. 7764 din 20.3.2018

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Decizie plan de mobilitate urbana durabila pentru orasul Ineu

Orasul Ineu titular al Plan de mobilitate urbană durabila pentru orașul Ineu aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este acea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, la sediul APM Arad, str. Splaiul Mureşului F.N – telefon 0257280996 fax 0257284767.

Anunț proiecte sport 2018

Primăria orașului Ineu invita persoanele fizice si juridice fara scop patrimonial, respectiv asociatiile si fundatiile constituite conform legii care indemplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 350/2005, sa depuna oferta in scopul atribuirii contractelor de finantare narambursabila, pentru domeniul: sport.

Click pentru a descărca documentul.

Anunț Plan de mobilitate urbana durabila pentru orasul Ineu.

Privind etapa de informare și participare a cetățenilor și a asociațiilor legal constituite la procesul de elaborare și luare a deciziilor pentru proiectul “Plan de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orașul Ineu”.

Click pentru a vizualiza anunțul complet.

Anunț nr. 4814 din 21.2.2018

Intalnire cu functionarii APIA in 26.2.2018 ora 10.

Click pentru a vizualiza anunțul complet.

Anunț public 19.2.2018

Orasul Ineu, cu sediul in Str. Republicii, Nr. 5, Ineu, judetul Arad, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orasul Ineu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM ARAD, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului.

Notă
ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) la HG 1076/2004.
Titularul are obligaţia afişării anunţului şi pe propria pagină de internet.

Anunț public 14.2.2018

Orasul Ineu, cu sediul in Str. Republicii, Nr. 5, Ineu, judetul Arad, titular al Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Orasul Ineu anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.
Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM ARAD, strada Splaiul Muresului, FN, localitatea Arad, judeţul Arad, de luni până joi între orele 09 – 16.00, vineri între orele 09 – 13.00.
Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul APM ARAD, în termen de 18 zile de la data publicării anunţului.

Notă
ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICĂRII – art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2) la HG 1076/2004.
Titularul are obligaţia afişării anunţului şi pe propria pagină de internet.

Anunț nr. 83 din 3.1.2018

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru promovarea in grad profesional.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 27618 din 2.11.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor funtii publice de execuție vacante in aparatul de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul Contabilitate, Venituri – 1 post.
 • Politist local, gradul profesional debutant la Serviciul Politie Locala – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 24846 din 6.10.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea prin transfer la cerere a urmatorului post de funcționar public de execuție in cadrul Serviciului Achizitii, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala:

 • Consilier, clasa I, gradul profesional asistent – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 22729 din 18.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant:

 • Inspector de specialitate, grad debutant, personal contractual de executie, pe perioada nedeterminata, la Compartimentul Casa de Cultura – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 22290 din 18.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul compartimentului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant, la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Politist local, clasa I, grad profesional debutant, la Serviciul Politie Locala – 1 post;
 • Referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, la Serviciul Tehnic Urbanism si Amenajare Teritoriu – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 22662 din 15.9.2017

Primaria orasului Ineu contracteaza servicii de creditare bancara in valoare totala de 9.063.187 lei, pentru lucrari de investitii de interes local, suma aprobata prin H.C.L. nr. 127 din 29.8.2017.
Click pentru a descarca anunțul complet.
Click pentru a descarca normele de aplicare.

Anunț nr. 22646 din 15.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa I, grad profesional principal la Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 21919 din 6.9.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea prin transfer la cerere a urmatorului post contractual de executie in cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Comunitara:

 • Asistent medical comunitar, grad principal – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 21895 din 6.9.2017

Primăria Oraşului Ineu având sediul în Ineu, Str. Republicii, nr. 5, titular al proiectului „Dotare cu utilaje de întreţinere şi ecologizare a domeniului public al oraşului Ineu, judeţul Arad” localitatea Ineu, Str. Republicii, nr. 5, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul/programul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 21142 din 29.8.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Sef serviciu la Serviciul Achizitii Publice, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 20268 din 18.8.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante:

 • Consilier clasa I, grad profesional superior la Serviciul Tehnic Urmanism si Amenajare Teritoriu – 1 post.

Click pentru a descarca anunțul complet.

Anunț nr. 18216 din 26.7.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

 • Consilier, clasa 1, grad profesional debutant la Compartimentul Impunere si Inspectii Fiscale – 1 post;
 • Consilier, clasa 1, grad profesional debutant la Serviciul Achizitii Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațională – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.