Viceprimar – Alb Ionel

Declaratie avere si interese

Data naşterii: 07.09.1963
Naţionalitatea:Română
Cetatenia:Romana
Religia:ortodox
Starea civilă:
casatorit
Profesia: economist
Educaţia:
LICCEUL INDUSTRIAL NR.2 – De pe langa intreprinderea de strunguri Arad – Prelucrari la cald/ diploma de bacalaureat
COLEGIUL UNIVERSITAR DE MARKETING IN TURISM SI ACTIVITATI HOTELIERE – Economist/ diploma de licenta
FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE (lunga durata) – Economist/diploma de licenta
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL UNIVERSITATII DE VEST VASILEGOLDIS – ARAD – Profesor

Aptitudini:  Sociabil, dinamic, capacitate de autoperfecţionare, optimist, pragmatic, acutrateţe, responsabitate.
Funcţia deţinută în prezent:
Viceprimar al Orasului Ineu
Vechimea în cadrul instituţiei:   10 ani

Calificări cheie:
  economist

Experienţa profesională
1981-1987-Intreprinderea de strunguri Arad-Muncitor si CTC-ist
1987-1988-Ineu-Organizatia de tineret a orasului Ineu-Secretar
1987-1988-Ineu-Consiliul popular al orasului Ineu-Deputat
1988-1990-Arad-Organizatia de tineret a judetului Arad-Secretar cu probleme sportive
1988-1990-Arad-Consiliul judetean de educatie fizica si sport Arad-Vicepresedinte
1990-1997-Ineu-SC SEVERINA SA INEU-Sef sectie autoservice
1997-2012-Ineu-SOCIETATEA DE ASIGURAREA REASIGURARE ASTRA SA BUCURESTI AGENTIA INEU-Inspector
2004-2008-Ineu-CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI INEU-Consilier Local
2008-2012-Ineu-CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI INEU-Consilier Local
2012-Prezent-Viceprimar al orasului Ineu