Septembrie

HOTĂRÂREA  NR. 116– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.09.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 117 – privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 29.08.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR. 118 – privind  diminuarea inventarului bunurilor proprietatea publică a oraşului Ineu, cu valoarea bunurilor reprezentând mijloace fixe situate pe raza teritorială a comunei Şicula;

HOTĂRÂREA  NR. 119 – privind  modificarea  Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere  construite prin A.N.L.;

HOTĂRÂREA  NR. 120– privind  alocarea unei sume pentru participarea Echipei de şah în perioada 03-09 octombrie 2011 la Campionatul Naţional pe Echipe;

HOTĂRÂREA  NR. 121– privind  participarea oraşului Ineu prin Biblioteca Orăşenească Ineu la Programul „ Biblionet- lumea în biblioteca mea”;

HOTĂRÂREA  NR. 122– privind  prelungirea perioadei de transmitere în administrare a unor apartamente;

HOTĂRÂREA  NR. 123 – privind  aprobarea studiului de oportunitate pentru concesionarea  prin  licitaţie publică a imobilului CETATEA  INEULUI – monument istoric reprezentativ pentru patrimoniul cultural local, în vederea conservării, restaurării, consolidării, reabilitării, protejării, modernizării infrastructurii şi introducerii în circuitul turistic şi cultural ;

HOTĂRÂREA  NR. 124 – privind  dezmembrarea unor terenuri – păşune proprietatea privată a oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 125 – privind  rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 126– privind  rectificarea  Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;