Se dă startul alegerilor pentru funcția de reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație!

Consiliul Județean al Elevilor Arad, structura reprezentativă a elevilor din județul Arad, anunță începutul alegerilor pentru postul de elev reprezentant în Consiliul de Administrație al unităților de învățământ preuniversitar.

Conform Legii Educației Naționale 1/2011, școlile sunt conduse de forul decizional numit Consiliu de Administrație, care reunește cei mai importanți actori din sfera educației: elevi, părinți, profesori, membri sau delegați ai administrației publice locale. În cazul elevilor, condiția principală pentru a intra în cursa pentru funcția de reprezentant al colegilor lor în acest organism este vârsta minimă de 18 ani. Mai apoi, prin deținerea și exercitarea dreptului de vot, aceștia pot influența decizii importante precum conținutul regulamentului de organizare și funcționare al școlii, materiile din curriculumul la decizia școlii, numite și opționale, modul de acordare a burselor școlare, prevederile bugetului și orarul școlar. 

Candidații care doresc să fie desemnați ca reprezentanți ai elevilor în Consiliul de Administrație depun în primele două zile de cursuri un dosar comisiei anunțate de Consiliul Școlar al Elevilor din unitatea de învățământ, care va conține următoarele documente: scrisoare de intenție, copia cărții de identitate și o declarație conform căreia nu au rude sau afini până la gradul IV inclusiv membri în același for și nu au primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani. Urmează dezbateri și întâlniri cu elevii școlii, în care candidații își prezintă propunerile, iar într-un final procesul de exercitare a votului în mod secret de către elevi. 

În contextul problemelor des întâlnite privind nerespectarea drepturilor elevilor prevăzute de legislația în vigoare în școli, implicarea activă a acestora este un pilon în rezolvarea carențelor sistemului de învățământ românesc. Pe această cale, încurajăm elevii să militeze pentru interesele colegilor lor și îi invităm să candideze pentru acest post, asigurându-se astfel că deciziile luate de conducerea școlii în care învață sunt în beneficiul lor.