Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului – Proiect

Click AICI pentru a vizualiza proiectul

    

„Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORAȘULUI INEU, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  “Restaurarea și reabilitarea funcțională a Cetății Ineului”, cod MySMIS 124985, finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5: „Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului „Restaurarea si Reabilitarea Funcțională a Cetății Ineului” este, pe termen lung, asigurarea dezvoltarii durabile a Orașului Ineu si câștigarea unei poziții importante in ierarhia destinațiilor preferate pentru turism, afaceri sau locuit din județul Arad si chiar din regiune, prin redarea publicului larg a unui monument istoric de importanta națională si regionala, introducerea acestuia in circuitul turistic național, regional si internațional, generând astfel puternice efecte economice, sociale si culturale in întreaga regiune Vest.

In vederea atingerii obiectivului enunțat, proiectul propune o abordare inedita a actului cultural-istoric, prin integrarea activităților muzeistice specifice unui astfel de edificiu într-un program interactiv de vizitare/învățare/relaxare, implementat prin intermediul cercurilor de meserii si arte tradiționale, a evenimentelor culturale, artistice sau de afaceri organizate in cetate, vizând astfel obținerea unui interes crescut din partea publicului larg pentru vizitarea edificiului istoric si a elementelor arheologice adăpostite de acesta.

Obiectivele proiectului vin în întâmpinarea obiectivului priorității de investiție 5.1, realizarea proiectului contribuind in mod direct si fundamental la dezvoltarea locala si chiar regionala, prin conservarea, protejarea si promovarea patrimoniului cultural si a identității culturale locale, marcate in mod categoric de existenta si evoluția in timp a Cetății Ineului.

 Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Consolidarea, restaurarea si conservarea monumentului istoric de clasa A Cetatea Ineului;
  2. Reabilitarea funcțională a Cetății Ineului, in vederea creării unui Complex cultural reprezentativ pentru întreaga regiune, cu funcțiuni multiple, compatibile cu specificitatea monumentului, in suprafața utila totala de 4573,37 mp, din care 22,87 mp reprezintă punerea in valoare a descoperirilor arheologice, iar 16,24 mp reprezintă spatii descoperite prin studiul de parament in curtina Vest.
  3. Îmbunătățirea aspectului peisagistic al obiectivului de investiție si a calității mediului înconjurător, prin acțiunile dedicate protejării mediului promovate prin proiect
  4. Creșterea numărului de vizitatori ai cetății de la 0 vizite documentate oficial in prezent la 1.420 vizite/ anul IV de implementare si la 4.835 vizite/ an la un an după finalizarea implementării proiectului, introducerea Cetății Ineului in circuitul turistic național si internațional si transformarea Cetății Ineului într-unul dintre obiectivele turistice de referință din regiunea Vest.

 Rezultate așteptate

  1. Numărul de obiective de patrimoniu restaurate/protejate/conservate – 1 buc.

Restaurarea unui obiectiv de patrimoniu cultural național. Se vor eliminarea structurile care parazitează monumentul si factorii care determina degradarea acestuia, se vor stopa deteriorările structurale, monumentul cuprinzând in prezent inclusiv o aripa cu pericol iminent de prăbușire. Se va realiza totodată amenajarea peisagistica si iluminatul arhitectural al obiectivului, precum si implementarea unor masuri de protecție si îmbunătățire a mediului;

  1. Numărul de vizitatori înainte, respectiv după intervenția asupra obiectivului de patrimoniu.

Creșterea numărului de vizitatori ai cetății de la 1.420 vizitatori/ anul IV de implementare la 4.835 anul 1 după finalizarea implementării;

– la momentul depunerii cererii de finanțare, obiectivul de patrimoniu vizat prin proiect este neutilizat, vizitele fiind sporadice si spontane. Pentru realizarea unei evaluări a numărului real de vizitatori ai obiectivului, in perioada mai – octombrie 2016 s-a realizat monitorizarea vizitatorilor la obiectiv de către personalul care asigura paza acestuia, fiind înregistrați in aceasta perioada in registrul special creat in acest sens 706 vizitatori sosiți in 64 grupuri. Aceștia reprezintă in principal persoane aflate in trecere prin Ineu sau grupuri care doresc sa marcheze anumite evenimente importante prin fotografii la obiectivul de patrimoniu, vizitatorii sosiți special pentru obiectiv fiind aproape inexistenți.

– in urma implementării proiectului se preconizează o creste importanta a numărului de vizitatori ai obiectivului de patrimoniu.

Monitorizarea vizitatorilor se va face prin emiterea de bilete la casa de bilete organizata la parter având prețuri diferite în funcție de categoriile de vizitatori. Participanții la școala populară de artă si cercurile meșteșugărești, la evenimentele culturale, simpozioane sunt asimilați vizitatorilor având în vedere ca au acces la spatiile expoziționale si vor fi monitorizați prin chitanțele, biletele emise pentru aceste tipuri de activitate.

Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest,in calitate de Organism Intermediar la data de 05.06.2019.

Proiectul se deruleaza in Orasul Ineu, judetul Arad, Str.Republicii nr. 5, in perioada de implementare 01.02.2016 – 31.05.2023, conform contractului de finantare si are o valoare totala de 23.273,075,37 lei, din care:

  • finantare nerambursabila din FEDR este de 19.782.114,10 lei;
  • finantare nerambursabila din bugetul national este de 3.025.499,76 lei;
  • cofinantare eligibila a beneficiarului este de 465.461,51 lei.

Date de contact:

Curetean Simona, Consilier, Tel: 0257 511 550, E-mail: achizitii@primariaineu.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro