Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului orașului Ineu, județul Arad și al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență al Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Ineu – 2024