Proiectul de hotărâre privind aprobarea drapelului orașului Ineu

„Proiectul de hotărâre privind aprobarea drapelului orașului Ineu „

adus la cunoştinţă publică în data de 18.10.2012

Nr. 19.036/22.10.2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, transmit următorul

 ANUNŢ

             Începând cu data de joi, 18.10.2012, la avizierul Primăriei Oraşului Ineu este afişat Proiectul de hotărâre privind aprobarea drapelului orașului Ineu.

Până în data de 02.11.2012, la registratura Primăriei Oraşului Ineu, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 18.10.2012, la Biroul Administrație publică din cadrul Primăriei.

Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Oraşului Ineu la adresa www.primariaineu.ro.

 PRIMAR,

 Călin Ilie Abrudan