Proiect „Reducerea emisiilor de carbon in zona urbană Ineu”

Vezi documentul original – Click AICI

“Reducerea emisiilor de carbon in zonaurbana Ineu”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI INEU, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  “Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu”, cod MySMIS 119318, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.2 “Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare’’, Obiectivul Specific – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Proiectul propus, „Reducerea emisiilor de carbon in zona urbana Ineu” va contribui la indeplinirea obiectivului general al prioritatii de investitii 3.2, de reducere a emisiilor de carbon in zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila. Acesta va contribui la indeplinirea obiectivului general al POR 2014-2020, de crestere a competitivitatii economice si imbunatatire a conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, a conditiilor infrastrucuturale si a serviciilor, care sa asigure o dezvoltare sustenabila a regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Obiectivul general al proiectului consta in reducerea emisiilor de carbon si de alte gaze cu efect de sera provenite din transportul rutier motorizat, de la nivelul orasului Ineu.

 Obiectivele specifice ale proiectului

1.Imbunatatirea eficientei si rentabilitatii transportului de persoane prin achizitionarea unui autobuz

2.Reducerea semnificativa a poluariii aerului din zona urbana Ineu, prin înfiintarea a 12.719 m piste pentru biciclete

3.Asigurarea unui nivel optim de accesibilitate în cadrul localitatii prin reabilitarea trotuarelor si a strazilor

4.Realizarea a 3 platforme de închiriat biciclete, dintre care una de tip Park and Ride

5.Infiintarea de statii de autobuz ce vor determina cresterea gradului de confort si siguranta al localnicilor si particpantilor la trafic

6.Realizarea si amenajarea bulevardului si a intersectiei, in vederea decongestionarii traficului din zona centrala a orasului

 Rezultate asteptate

 1. Rezultat asteptat general 1 – Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/an)

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2021):

Scenariul „cu proiect”: 3,99 tone echivalent CO2/an

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (anul 2026):

Scenariul „cu proiect”: 3,32 tone echivalent CO2/an

 1. Rezultat asteptat în functie de activitatile proiectului 2- piste construite

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:12,71 km

 1. Rezultat asteptat în functie de activitatile proiectului 4-autobuze achizitionate

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1

 1. 1 platforma statie de inchiriat biciclete cu o lungime totala de 0,026 km realizata
 2. Rezultat asteptat în functie de activitatile proiectului 3-platforma statie de inchiriat biciclete si parcare de tip Park and Ride realizate

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1 platform si 1 parcare de tip Park and Ride

 1. Rezultat asteptat în functie de activitatile proiectului 5- statii de autobuz amenajate

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:11

 1. Cresterea numarului de utilizatori de transport nemotorizat de la 2.610.845 calatori, varianta fara proiect, la 3.146.300 calatori, varianta „Cu proiect”
 2. Rezultat asteptat general 2-Cresterea estimata a numarului de pasageri transportati în cadrul sistemelor de transport public de calatori

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2021):

Scenariul „cu proiect”:100.912

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (anul 2026):

Scenariul „cu proiect”:143.236

 1. Rezultat asteptat în functie de activitatile proiectului 1-autobaza pentru transportul public urban modernizata si reabilitata

Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1

 1. Rezultat asteptat general 3-Cresterea estimate a numarului de personae care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizare/extinse

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2021):

Scenariul „cu proiect”:455.155

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (anul 2026):

Scenariul „cu proiect”:491.290

 1. Rezultat asteptat general 4-Cresterea estimate a numarului de personae care utilizeaza zonele/traseele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2021):

Scenariul „cu proiect”:2.534.195

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (anul 2026):

Scenariul „cu proiect”:2.655.010

 1. Rezultat asteptat general 5-Cresterea estimata a numarului de persoane care utilizeaza pistele/traseele pentru biciclete construite/modernizate/extinse; si traseele/zonele pietonale/semi-pietonale construite/modernizate/extinse;

Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului (anul 2021):

Scenariul „cu proiect”:2.989.350

Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare (anul 2026):

Scenariul „cu proiect”:3.146.300

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar la data de 31.05.2019.

Proiectul se derulează în Orasul Ineu, Județul Arad, Str. Republicii nr. 5, în perioada de implementare 01.12.2017-31.12.2020, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 22.824.700,71 lei, din care:

 • finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 19.086.354,49 lei;
 • finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 2.919.089.51 lei;
 • cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 449.090,71 lei.

Date de contact:

Curetean Axente Ioan, Consilier, Tel: 0743 528 998, E-mail: cureteanaxente@primariaineu.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.