Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui nr. de cinci imobile-terenuri, proprietatea privată a Orașului Ineu și a Documentației de atribuire pentru vânzarea celor cinci imobile-terenuri

Anunț.pdf