Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui nr. de cinci imobile terenuri proprietatea privată a orașului Ineu și a documentației de atribuire pentru vânzarea celor 5 imobile-terenuri