Proiect “Cresterea eficientei energetice la cladirile publice – Sediu Primarie si Casa de Cultura in orasul Ineu”

Vezi documentul original – Click AICI 

“Cresterea eficientei energetice la cladirile publice – Sediu Primarie si Casa de Cultura in orasul Ineu”

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A ORASULUI INEU, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul  “Cresterea eficientei energetice la cladirile publice – Sediu Primarie si Casa de Cultura in orasul Ineu”, cod MySMIS 118067, finanțat prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operaţiunea B ,, Clădiri publice’’.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta in scaderea gazelor cu efect de sera (CO2) si a consumului anual de energie primara al sediilor primariei si a casei de cultura, ce va conduce la reducerea costurilor cu energia a municipalitatii. Investitia propusa va contribui astfel la indeplinirea Obiectivului tematic urmarit in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, si anume tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, tamplarie, planseu) a sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii;
 2. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata;
 3. Imbunatatirea confortului termic in cladire.

Rezultate asteptate

 1. O cladire cu 2 corpuri (Primaria si Casa de cultura) reabilitate din punct de vedere al anveloparii cladirii, sarpantelor si invelitoarelor;
 2. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu leduri, eficiente energetic si cu durata mare de viata;
 3. Nivel anual estimat al gazelor de cu efect de sera: valoare aferenta cladirii existente: 123,09 tone CO2 si valoarea aferenta cladirii reabilitate: 22,32 tone CO2;
 4. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep): valoare aferenta cladirii existente 50,39 si valoarea aferenta cladirii reabilitate; 7,76;
 5. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total: valoare aferenta cladirii existente 0; valoare aferenta cladirii reabilitate: 59557 kWh/an:
 6. pentru încalzire/racire: valoare aferenta cladirii existente: 0 si valoare aferenta cladirii reabilitate: 43170 kWh/an;
 7. pentru preparare apa calda de consum: valoare aferenta cladirii existente: 0 si valoare aferenta cladirii reabilitate: 16387 (kWh/an);
 8. pentru iluminat: valoare aferenta cladirii existente: 0. si valoare aferenta cladirii reabilitate: 0
 9. Consum total de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an): valoare aferenta cladirii existente: 263,59 (kW/m2/an) si valoarea aferenta cladirii reabilitate: 56,62(kW/m2/an) din care: pentru incalzire/racire: valoarea aferenta cladirii existente: 205,5kW/m2/an) si valoare aferenta cladirii reabilitate: 27,75(kW/m2/an);
 10. Procentul din consumul total de energie primara care este realizat din surse regenerabile 26,56 %;
 11. Consumul anual de energie primara (kwh/an):valoare aferenta cladirii existente: 766464 si valoarea aferenta cladirii reabilitate: 224198,9.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar la data de 21.02.2019.

Proiectul se derulează în Orasul Ineu, Județul Arad, Str. Republicii nr. 5, în perioada de implementare 01.09.2017-30.09.2020, conform contractului de finanțare şi are o valoare totală de 4.227.777,98 lei, din care:

 • finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 2.915.376,92 lei;
 • finanțarea nerambursabilă din bugetul național este de 445.881,16 lei;
 • cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 68.597,10 lei.

Date de contact:

Petrojac Roxana, Consilier, Tel: 0756 338 334, E-mail: roxana.bolog@ymail.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro.