Primar – Abrudan Călin-Ilie

[table id=5 /]

Email: calin_abrudan@yahoo.com

Data naşterii: 22.09.1980

Locul de munca actual – Primaria oraşului Ineu

Perioada: 2012 – Prezent

Functia – Primar;

Principalele activităţi şi responsabilităţi:

– asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si punerea in practica a legilor tarii, a
decretelor presedintelui Romaniei, a hotararilor Guvernului, a actelor emise de ministere si de catre alte autoritati ale administratiei
publice centrale, ale hotararilor consiliului judetean;

– asigura executarea hotararilor consiliului local. In situatia in care apreciaza ca o hotarare este nelegala, in termen de 3 zile de la
adoptare il sesizeaza pe prefect;

– propune consiliului local consultarea populatiei, inclusiv prin referéndum, cu privire la problemele locale de interés deosebit;

Loc de munca anterior:

C.S. TRICOTAJE INEU

Perioada:2003-2005

Functia: DIRECTOR MARKETING

S.C. ALFA TRUST S.R.L

Perioada:2006-2010

Functia: DIRECTOR

CONSILIUL LOCAL INEU

Perioada:2004-2010

Functia: C0NSILIER LOCAL

CAMERA DEPUTATILOR

Perioada:2007-2010

Functia: SEF CABINET PARLAMENTAR

Educaţie şi formare:

Perioada – 1999-2003

Numele instituţiei de învăţământ -UVVG Arad from arad University

Calificarea – ANALIST POLITIC

Domenii principale studiate: STIINTE POLITICE-ADMINISTRATIVE

Curriculum Vitae – Călin Ilie Abrudan