Prezentare proiect „Îmbunătățirea accesului populației din judetul Arad la servicii medicale de urgentă „

În data de 03.12.2018 s-a semnat contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 / Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, în calitate de Organism Intermediar și Parteneriatul format din Ministerul Sănătății/Unitatea de implementare si coordonare programe (lider), Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad (membru 1), UAT Orașul Ineu (membru 2), pentru proiectul: “Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Arad la servicii medicale de urgenta ” – cod SMIS 125384, finanţat de Uniunea Europeană prin Regio – Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 8 „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 ”Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Operaţiunea 8.2 B „Unități de primiri urgențe”.

Click pentru prezentarea itegrala a proiectului.