Octombrie

HOTĂRÂREA  NR. 127 – privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 18.10.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 128 –  privind   aprobarea  procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din data de 30.09.2011;

HOTĂRÂREA NR. 129 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 130 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri si cheltuieli pe anul 2011 al Orasului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 131 –  privind   aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul  2012;

HOTĂRÂREA  NR. 132 –  privind  mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO INEU a serviciului public de salubrizare a Oraşului Ineu şi comunelor Apateu, Beliu, Cermei, Craiva, Şicula, Tîrnova, Seleuş în exercitarea unor atribuţiuni;

HOTĂRÂREA  NR. 133 –  privind  modificarea şi completarea Hotărârii nr.67 din 31.07.2008 a Consiliului Local  al  Oraşului  Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 134 –  privind  reorganizarea  reţelei unităţii de învăţământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din oraşul Ineu ” Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Ineu”;

HOTĂRÂREA  NR. 135 –  privind  numirea directorului unităţii şcolare ”Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Ineu”, ca şi ordonator  terţiar de credite.