Noiembrie

HOTĂRÂREA  NR. 136 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 22.11.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 137 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 18.10.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 138 –  privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 2012 al Casei de Cultură Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 139 –  privind alocarea unei sume pentru manifestările ocazionate de sărbătorirea zilei  de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României;

HOTĂRÂREA  NR. 140 –  privind  alocarea unei sume pentru „ Concertul de Colinzi 2011”;

HOTĂRÂREA  NR. 141 –  privind  alocarea unei sume pentru festivităţile ocazionate de ”Pomul de Crăciun” organizate de Grădiniţa cu program Normal Nr.1 Ineu, Creşa şi Centrul de zi de îngrijire a copiilor din oraşul Ineu;

HOTĂRÂREA NR. 142 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 143 – privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici.