Martie

HOTĂRÂREA  NR. 30– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 17.03.2011, din Dispoziţia de convocare nr.264/11.03.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 31– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.03.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR. 32– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 23.02.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 33– privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor  de amenajare a teritoriului  şi urbanism din oraşul INEU ;

HOTĂRÂREA  NR. 34– privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent locuinţei de domiciliu pentru persoanele cu venituri mici;

HOTĂRÂREA  NR. 35– privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta fostei Şcoli Generale clasele I-IV situată în str.Republicii, nr.27 către Asociaţia Maghiară de Cultură din Transilvania Arad- Filiala Ineu, pe o perioadă determinată ;

HOTĂRÂREA  NR. 36– privind aprobarea taxelor pentru activitatea proprie a GRUPULUI ŞCOLAR „MIHAI VITEAZUL” INEU- JUDEŢUL ARAD pentru anul 2011;

HOTĂRÂREA  NR. 37– privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii „ Reabilitare străzi urbane în Oraşul Ineu”.