Iunie

HOTĂRÂREA  NR. 80- privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.06.2011

HOTĂRÂREA  NR.81 –  privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011

HOTĂRÂREA  NR. 82– privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în CF nr.302163 a localităţii Ineu, cu nr.top.1941/38; 1941/39; 1941/40; 1941/41; 1941/42; 1941/43; 1941/44; 1941/45; 1941/46; 1941/47; 1941/48;   1941/49; 1941/50/1/2, situat în Ineu, str. Mihai Eminescu, nr.1/C, aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a contractului de vânzare-cumpărare

HOTĂRÂREA  NR. 83– privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în CF nr.302164 a localităţii Ineu, cu nr.top.1941/38; 1941/39; 1941/40; 1941/41; 1941/42; 1941/43; 1941/44; 1941/45; 1941/46; 1941/47; 1941/48; 1941/49; 1941/50/1/3, situat în Ineu, str. Mihai Eminescu, nr.1/B, aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a contractului de vânzare-cumpărare

HOTĂRÂREA  NR. 84– privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a imobilului- construcţie REMIZA (D 29), înscris în CF nr.302162 a localităţii Ineu, cu nr. top1941/38; 1941/39; 1941/40; 1941/41; 1941/42; 1941/43; 1941/44; 1941/45; 1941/46; 1941/47; 1941/48; 1941/49; 1941/50/1/1, situat în Ineu, str. Mihai Eminescu, nr.1, cu destinaţia de hală depozitare produse agricole şi activităţi conexe nepoluante

HOTĂRÂREA  NR. 85– privind rectificarea unei suprafeţe de teren extravilan, reprezentând păşune identificată în C.F. nr.301852 (nr.CF vechi: 5/N) al localităţii Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 86- privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedintei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.06.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 357/24.06.2011

HOTĂRÂREA  NR. 87–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.06.2011

HOTĂRÂREA  NR. 88- privind  aprobarea procesului verbal al al şedinţei extraordinare a Consiliului Local  Ineu din data de 17.06.2011

HOTĂRÂREA  NR. 89- privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă pentru anul 2011 ale Directorului – şef de ocol al Regiei Publice locale ”OCOLUL SILVIC ZĂRANDUL” R.A.

HOTĂRÂREA  NR. 90- privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea compartimentului de relaţii cu publicul

HOTĂRÂREA  NR. 91- privind darea acordului de principiu în vederea amplasării unei plăci comemorative de către Uniunea Sârbilor din România pe unul din zidurile cetăţii din oraşul Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 92- privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc Consiliul local al oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 93- privind alocarea unei sume pentru „Proiectul privind organizarea Centrului pentru petrecerea timpului liber pe perioada vacanţelor şcolare pentru copiii din oraşul Ineu”, organizat pe lângă Grupul Şcolar „ Sava Brancovici” Ineu

HOTĂRÂREA  NR.  94- privind aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă şi pentru canalizare – epurare pentru populaţie şi pentru rest utilizatori la nivelul oraşului Ineu

HOTĂRÂREA NR. 95 – privind rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 96 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu.