Iulie

HOTĂRÂREA  NR. 97– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.07.2011 ;

HOTĂRÂREA  NR.98 – privind   aprobarea procesului verbal al al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 30.06.2011;

HOTĂRÂREA  NR. 99 – privind   aprobarea înfiinţarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO INEU şi participarea Oraşului INEU în calitate de asociat în cadrul acestei asociaţii;

HOTĂRÂREA NR. 100 – privind rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 101 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 102 – privind  alocarea unei sume în vederea asigurării cheltuielilor cu participanţii la Parteneriatul cu Universitatea din Oradea  – Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, având Tema „ Proiectarea  reabilitării Cetăţii Ineului ”;