Ianuarie

HOTĂRÂREA  NR. 1–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  16.01.2012

HOTĂRÂREA  NR. 2– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 3– privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 4–  privind modificarea  Hotararii Consiliului Local Ineu nr. 69 din 30.05.2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale  pentru anul 2012

HOTĂRÂREA  NR. 5– privind aprobarea Programului activităţilor edilitar gospodăreşti pentru anul 2012

HOTĂRÂREA  NR. 6– privind aprobarea  Planului de actiuni si lucrari de interes local  pe anul 2012 in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001

HOTĂRÂREA  NR. 7– privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 8– privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Ineu în Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in cadrul Grădiniței cu Program Normal nr. 1 Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 9– privind aprobarea raportului de reevaluare a patrimoniului orașului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 10– privind schimbarea denumirii Grupului Scolar  „MIHAI VITEAZUL” Ineu  şi atribuirea denumirii de Liceul Tehnologic „MIHAI VITEAZUL”  Ineu  începând cu anul şcolar 2012 – 2013

HOTĂRÂREA  NR. 11– privind schimbarea denumirii Grupului Scolar  „SAVA BRANCOVICI” Ineu  şi atribuirea denumirii de Liceul Tehnologic „SAVA BRANCOVICI” Ineu începând cu anul şcolar 2012 – 2013