Hotărârea 49/23.04.2008

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru Proiectul „INEU – ECO LOGIC – Extinderea si reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in orasul Ineu, judetul Arad” si a cofinantarii la proiect.

Click pentru a vedea hotărârea!