Decizie plan de mobilitate urbana durabila pentru orasul Ineu

Orasul Ineu titular al Plan de mobilitate urbană durabila pentru orașul Ineu aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este acea de adoptare a planului fără aviz de mediu.
Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, la sediul APM Arad, str. Splaiul Mureşului F.N – telefon 0257280996 fax 0257284767.