Decembrie

HOTĂRÂREA  NR. 144 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 12.12.2011 ;

HOTĂRÂREA NR. 145 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 22.11.2011 ;

HOTĂRÂREA NR. 146 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anul 2011;

HOTĂRÂREA NR. 147 – privind rectificarea Bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu;

HOTĂRÂREA  NR. 148 –  privind   modificarea şi completarea  HOTĂRÂRII NR. 85 din 17.06.2011 privind rectificarea unei suprafeţe de teren extravilan, reprezentând păşune identificată în C.F. nr.301852 (nr.CF vechi: 5/N) al localităţii Ineu ;

HOTĂRÂREA  NR. 149 –  privind  transmiterea dreptului de folosinţă cu titlu gratuit asupra unui teren în suprafaţă de 4 mp.,necesar amplasării ”Compartimentului de racordare al Punctului de conexiune 20kV- Staţia sortare, compostare,transfer Ineu- Mocrea”, în care se montează instalaţiile energetice din proprietatea Enel Distribuţie Banat S.A.

HOTĂRÂREA  NR. 150 – privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 29.12.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 572 din 22.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 151– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 152–  privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  12.12.2011

HOTĂRÂREA  NR. 153 – privind  rectificarea Filei plan de investiţii pe anul 2011- iniţiativa Primarului oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 154 – privind rectificarea Bugetului general centralizat

de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 al Oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 155 – privind modificarea Organigramei şi Statului de

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 156– privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Ineu nr.69 din 30.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012

HOTĂRÂREA  NR. 157– privind aprobarea anulării creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2011 mai mici de 40 lei

HOTĂRÂREA  NR. 158 – privind acordarea facilităţilor la plata impozitului

pe clădiri, potrivit prevederilor art.286, alin(8) şi alin.(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRÂREA  NR. 159 – privind  modificarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin A.N.L.

HOTĂRÂREA  NR. 160– de respingere a proiectului de hotărâre privind

aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă şi pentru canalizare-epurare pentru populaţie şi pentru rest utilizatori la nivelul oraşului Ineu

HOTĂRÂREA  NR. 161– privind  aprobarea proiectului ” Eficientizarea     intervenţiilor medicale de urgenţă în judeţul  Arad” , a bugetului proiectului şi a cofinanţării aferente acestuia.