Clarificari la anunt nr. 168/07.01.2014

Clarificari privind selectia partenerilor în vederea construirii Consorţiului de Parteneriat, pentru redactarea şi implementarea cu succes a proiectelor finantate din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

In vederea selectarii partenerilor aplicanti pentru constituirea consortiului de parteneriat conform anuntului pentru asigurarea transparenţei şi vizibilităţii proiectului (nr. 168/07.01.2014), metodologia de selectie se bazeaza pe verificarea indeplinirii criteriilor de eligibilitate impuse pe program (POS DRU) impreuna cu particularitatile axei prioritare pentru care se propune parteneriatul. In acest sens, la scrisoarea de intentie depusa se vor anexa documente relevante indeplinirii acestor criterii in. Documentele se pot anexa in original sau copie conforma cu originalul.

Primarul orasului Ineu,
Calin – Ilie Abrudan