Ianuarie

HOTĂRÂREA  NR. 1–  privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  16.01.2012 HOTĂRÂREA  NR. 2– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.12.2011 HOTĂRÂREA  NR. 3– privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Orașului Ineu HOTĂRÂREA  NR. 4–  privind modificarea  Hotararii ConsiliuluiContinuă lectura

Februarie

HOTĂRÂREA  NR. 13 – privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.02.2011; HOTĂRÂREA  NR. 14– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  31.01.2011; HOTĂRÂREA  NR. 15– privind  modul de valorificare pe destinaţii a volumului de masă lemnoasă preconizat  a seContinuă lectura

Martie

HOTĂRÂREA  NR. 30– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 17.03.2011, din Dispoziţia de convocare nr.264/11.03.2011; HOTĂRÂREA  NR. 31– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.03.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 32– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  extraordinareContinuă lectura

Aprilie

HOTĂRÂREA  NR. 38– privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  11.04.2011; HOTĂRÂREA  NR. 39-privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din 17.03.2011; HOTĂRÂREA  NR. 40– privind darea în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului a unor drumuri şi sectoare de drumuriContinuă lectura

Mai

HOTĂRÂREA  NR. 64– privind aprobarea suplimentării ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.05.2011, din Dispoziţia de convocare nr. 325 din 24.05.2011; HOTĂRÂREA  NR.65 -privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011; HOTĂRÂREA  NR. 66– privind aprobarea procesului verbal al şedinţei Continuă lectura

Iunie

HOTĂRÂREA  NR. 80- privind aprobarea ordinei de zi a şedinţei  extraordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  17.06.2011 HOTĂRÂREA  NR.81 –  privind aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  30.05.2011 HOTĂRÂREA  NR. 82– privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului înscris în CF nr.302163 a localităţii Ineu,Continuă lectura

Iulie

HOTĂRÂREA  NR. 97– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Ineu din  29.07.2011 ; HOTĂRÂREA  NR.98 – privind   aprobarea procesului verbal al al şedinţei ordinare a Consiliului Local Ineu din data de 30.06.2011; HOTĂRÂREA  NR. 99 – privind   aprobarea înfiinţarii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  ECO INEU şi participarea OraşuluiContinuă lectura

August

HOTĂRÂREA  NR. 103 –  privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din  11.08.2011; HOTĂRÂREA  NR. 104 –  privind    aprobarea  procesului verbal  al şedinţei ordinare a  Consiliului Local al oraşului  Ineu din data de  29.07.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 105 –  privind  atribuirea  titlului de  „Cetăţean de Onoare al oraşuluiContinuă lectura

Septembrie

HOTĂRÂREA  NR. 116– privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 30.09.2011; HOTĂRÂREA  NR. 117 – privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 29.08.2011 ; HOTĂRÂREA  NR. 118 – privind  diminuarea inventarului bunurilor proprietatea publică a oraşului Ineu, cuContinuă lectura

Octombrie

HOTĂRÂREA  NR. 127 – privind  aprobarea  ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 18.10.2011; HOTĂRÂREA  NR. 128 –  privind   aprobarea  procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din data de 30.09.2011; HOTĂRÂREA NR. 129 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anul 2011; HOTĂRÂREAContinuă lectura

Noiembrie

HOTĂRÂREA  NR. 136 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 22.11.2011; HOTĂRÂREA  NR. 137 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 18.10.2011; HOTĂRÂREA  NR. 138 –  privind aprobarea Calendarului Cultural pe anul 2012 al Casei deContinuă lectura

Decembrie

HOTĂRÂREA  NR. 144 –  privind  aprobarea ordinei de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului local al oraşului Ineu din 12.12.2011 ; HOTĂRÂREA NR. 145 –  privind  aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  a  Consiliului local al oraşului Ineu din data de 22.11.2011 ; HOTĂRÂREA NR. 146 – privind rectificarea Filei plan de investitii pe anulContinuă lectura