Atribuţii Consiliului Local

LEGE nr.215 din 23 aprilie 2001 – Legea administraţiei publice locale SECŢUNEA a 2-a Atribuţiile consiliului local Art. 38. – (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale. (2) Consiliul localContinuă lectura