Anunt publicitar

Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str.Republicii, nr.5, jud.Arad, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea unei suprafete dintr-un imobil.
– Denumirea şi sediul vânzătorului: Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad ;
– Identificarea bunului imobil:
suprafața de 1.200 mp. din imobilul construcție REMIZA C 22, aflat in proprietatea publica a orasului Ineu, înscris in CF nr. 303684 a localitații Ineu, cu nr. Cad: C1 top. : 1941/38;1941/39;1941/40;1941/41;1941/42;1941/43;1941/44;1941/45;1941/46;1941/47;1941/48;1941/49;1941/50/1/1/28, situat  în  Ineu, cu destinația de hală depozitare și distribuție produse alimentare și băuturi alcoolice.Preţul minim de pornire al licitaţiei este de  192 EURO/imobil/lună;
– Locul , data şi ora începerii licitaţiei: Primaria orasului Ineu, Str. Calea Republicii, nr.5,  în sala de şedinţe, etaj. I, 19.03.2013, începând cu ora 10,00.
– Locul , data şi ora până la care se pot depune cererile de participare la licitaţie: Primaria orasului Ineu, Str. Calea Republicii, nr. 5, la registratura,18.03.2013 , ora15,00;
– Garanţia de participare la licitaţie : 10 % din valoarea minimă de pornire a licitaţiei;
– Taxa de înscriere la licitaţie: 400 lei;
– Preţul documentaţiei de licitaţie: 400 lei;
– Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare: ing. Sima Radu, tel. 0257/511550;

PRIMARUL
ORASULUI INEU ,
CĂLIN – ILIE ABRUDAN