Anunt publicitar nr.369/II/11.01.2013

PRIMARIA ORAŞULUI INEU, titular al planului /programului ” PUZ – Reglementarea urbanistică a subzonei S2, prevăzută în PUG ca zonă cu-destinaţie specială” amplasat în Ineu, str. Mihai Emincscu, nr. 1, jud. Arad, aduce la cunoştinţa publicului că decizia etapei de încadrare conform H.G. nr, 1076/2004, este aceea de adoptare a planului fară aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului, la sediul APM Arad, din Arad, str. Splaiul Mureş, FN, jud. Arad”

PRIMAR
CĂLIN – ILIE ABRUDAN