Anunt publicitar licitatie publica (21.12.2012)

Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str.Republicii, nr.5, jud.Arad, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vanzarea unor imobile.
–       Denumirea şi sediul vânzătorului: Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad ;
–       Identificarea bunului imobil: imobilele proprietatea privată a Orasului Ineu, compuse din două terenuri de constructie in suprafata totală de 8.526 mp., respectiv a imobilului compus din teren de constructie in suprafata de 4.226 mp., inscris in CF nr. 303665 a localitatii Ineu, cu nr. top.
1941/38;1941/39;1941/40;1941/41;1941/42;1941/43;1941/44;1941/45;1941/46; 1941/47;1941/48;1941/49;1941/50/1/1/9 și a imobilului compus din teren de constructie in suprafata de 4.300 mp., inscris in CF nr. 303666 a localitatii Ineu cu nr. top. 1941/38;1941/39;1941/40;1941/41;1941/42;1941/43;1941/44;1941/45;1941/46; 1941/47;1941/48;1941/49;1941/50/1/1/10, cu destinatia realizarii pe terenuri a unei constructii industriale.Preţul minim de pornire al licitaţiei este de  57.000 LEI fără T.V.A. ;
 –     Locul , data şi ora începerii licitaţiei: Primaria orasului Ineu, Str. Calea Republicii, nr.5,  în sala de şedinţe, etaj. I, 22.01.2013, începând cu ora 11,00.
–      Locul , data şi ora până la care se pot depune cererile de participare la licitaţie: Primaria orasului Ineu, Str. Calea Republicii, nr. 5, la registratura,21.01.2013 , ora15,00;
–      Garanţia de participare la licitaţie : 10 % din valoarea minimă de pornire a licitaţiei ;
–      Taxa de înscriere la licitaţie: 850 lei;
–      Preţul documentaţiei de licitaţie: 850 lei;
–      Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare: ing. Sima Radu, tel. 0257/511550;

PRIMAR
CĂLIN – ILIE ABRUDAN