Anunt publicitar

Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str.Republicii, nr.5, jud.Arad, anunţă scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare pentru vânzarea unor imobile.

–       Denumirea şi sediul vânzătorului: Consiliul local al oraşului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad ;

–       Identificarea bunului imobil: 8 terenuri de construcție ( terenurile se află în incinta fostei Unități Militare 01214), înscrise  în :

C.F. nr. 304055 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/47 în  suprafață  de  450  mp.

C.F. nr. 304056 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/76 în  suprafață  de  464  mp.

C.F. nr. 304057 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/77 în  suprafață  de  469  mp.

C.F. nr. 304058 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/79 în  suprafață  de  465  mp.

C.F. nr. 304059 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/80 în  suprafață  de  465  mp.

C.F. nr. 304060 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/81 în  suprafață  de  465  mp.

C.F. nr. 304061 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/82 în  suprafață  de  465  mp.

C.F. nr. 304062 Ineu top.nr.1301-1302/a.1303/a/1/1/a/2/1/1/83 în  suprafață  de  465  mp.

–     Locul , data şi ora începerii licitaţiei: Primaria orasului Ineu, Str. Calea Republicii, nr.5,  în sala de şedinţe, etaj. I , 15.05.2013, începând cu ora 11,00.

–    Locul , data şi ora până la care se pot depune cererile de participare la licitaţie: Primaria orasului Ineu, Str. Calea Republicii, nr. 5, la registratura, 14.05.2013 , ora 15,00;

–    Garanţia de participare la licitaţie : 10 % din valoarea minimă de pornire a licitaţiei;

–    Taxa de înscriere la licitaţie: 300 lei;

–    Preţul documentaţiei de licitaţie: 300 lei;

–    Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare: ing. Sima Radu, tel. 0257/511550;

Primarul orasului Ineu,
CĂLIN – ILIE ABRUDAN