Anunț: Programul anual al finanțărilor nerambursabile acordate din fondurile bugetului propriu pentru activități nonprofit de interes general/anunț de participare 16.05.2019