Anunț privind organizarea examenului de promovare în grad profesional la Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Proiecte cu Finanțare Internațională, respectiv la Biroul Agricol, Fond Funciar și Pajiști din data de 23.11.2021