ANUNȚ privind măsurile de mediu și climă pentru perioada de tranziție către programarea 2023-2027.

Având in vedere adresa nr.2585/16.04.2021 a Instituției Prefectului – Judetul Arad, inregistrată la Primaria orașului Ineu cu nr.9142/19.04.2021, prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a definitivat cadrul legislativ aplicabil măsurilor de mediu și climă pentru perioada de tranziție către programarea 2023-2027.

Materialele informative referitoare la mediu și climă aferente anului 2021 sunt disponibile pe site-ul MADRhttps://www.madr.ro/masuri-de-mediu-si-clima.html