Anunt pentru asigurarea transparenţei şi vizibilităţii proiectului

În conformitate cu prevederile strategiei de dezvoltare locală, precum şi din dorinţa de a satisface necesităţile locale și regionale în vederea ocupării forţei de muncă, Primăria Oraşului Ineu, doreşte să acceseze finanţări din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU).

În acest sens, Primăria Ineu caută parteneri pentru propriile proiecte, în vederea construirii Consorţiului de Parteneriat, pentru redactarea şi implementarea cu succes a proiectelor iniţiate.

Partenerii de proiect pot fi Autorităţi Publice Locale, IMM-uri, ONG-uri, precum şi alte tipuri de organizaţii, ce pot avea un rol relevant în elaborarea şi implementărea cu succes a unor astfel de proiecte.

Organizaţiile interesate sunt rugate să depună în termen de 15 zile de la publicarea acestui anunţ, scrisoarea de intenţie pentru potenţiala selectare, în vederea participării în cadrul Consorţiului de parteneriat.

Scrisoarea de intenţie va cuprinde: o scurtă descriere a organizaţiei, rolul potenţial pe care Partenerul îl poate juca în cadrul proiectului, avantajul competitiv pe care Partenerul îl poate aduce Consorţiului de parteneriat, precum şi alte informaţii considerate a fi necesare în vederea susţienerii scrisorile de intenţie.

Scrisorile de intenţie se vor transmite prin postă la adresa: Calea Republicii, nr. 5, loc. Ineu, jud. Arad, sau pe fax la nr. 0257-511965, nu mai târziu de data 10.05.2013.

Persoana de contact: Șerban Adrian – email: primaria@primariaineu.ro

Bugetul General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2013 adus la cunostinta publica in data de 24.01.2013

Nr.   1438  /24.01.2013
Călin Ilie Abrudan, Primarul Oraşului Ineu,
In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, transmit următorul ANUNŢ

Începând cu data de joi, 24.01.2013, la avizierul Primăriei Oraşului Ineu este afişat Proiectul de hotărâre privind Bugetul General de venituri si cheltuieli al Orasului Ineu pe anul 2013
Până în data de 06.02.2013, la registratura Primăriei Oraşului Ineu, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind aceste documente.
Informaţii suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 24.01.2013, la Direcţia Economica din cadrul Primăriei orasului Ineu.
Cei interesaţi pot solicita în scris şi pot primi copii contra cost după aceste acte, care pot fi studiate şi pe site-ul Primăriei Oraşului Ineu la adresa www.primariaineu.ro.

PRIMARUL
ORASULUI INEU ,
CĂLIN – ILIE ABRUDAN