Anunt Nr. 2896/13.02.2013

PRIMARIA ORAŞULUI INEU,
Organizeaza concurs pentru ocuparea unui postului vacant de sef centru la Cresa oraşului Ineu.
Concursul se va desfasura in data de 27.03. 2013 la Primaria oraşului Ineu la ora 10.00 .
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Primăriei pana in data de 27.02.2013, ora 16.00
si vor cuprinde urmatoarele documente:
–    cerere de participare la concurs,
–    copie act de identitate,
–    act de studii (copie si original),
–    copia carnetului de munca sau o adeverinţa care sa ateste vechimea in munca,
–    adeverinţa medicala care sa ateste starea de sanatate,
–    cazier judiciar,
–    curriculum vitae,
Informaţii suplimentare la sediul Primăriei camera 22 sau la telefon mr. 0257511550, interior 127.

Primarul orasului Ineu
,
Calin – Ilie Abrudan