Anunț nr. 17978 din 24.7.2017

Primaria orasului Ineu organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului:

  • Șef serviciu la Serviciul Achiziții Publice, Invetiții și Proiecte cu Finanțare Internațională – 1 post;

Click pentru a descarca anunțul complet.