Anunt concurs (nr.1576/22.01.2014)

Având în vedere prevederile art. 58 alin. (2) lit. b şi alin. 3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificarile şi completarile ulterioare

PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU
organizează concurs

pentru ocuparea funcţiei publice de executie vacante consilier debutant la Serviciul Achizitii, Investitii si Proiecte cu Finantare Internationala – 1 post din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Concursul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Ineu în data de 25 Februarie 2014 – proba scrisă şi în data de 27 Februarie 2014 – interviul.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 20 de zile de la aparitia anuntului in Monitorul Oficial, la secretariatul Primăriei Oraşului Ineu.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită, aprobate de Primarul Oraşului Ineu, se vor afişa la sediul acestuia şi pe site-ul Primăriei Oraşului Ineu – www.primariaineu.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ineu, Compartimentul Resurse Umane şi la nr. de telefon : 0257/511550, int. 127.

Primarul orasului Ineu,
Calin – Ilie Abrudan