Anunt nr. 1117/21.01.2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare,
si ale Hotărârii de Guvern nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici
cu modificarile şi completarile ulterioare.

PRIMĂRIA ORAŞULUI INEU
organizează examenpentru promovarea in grad profesional

Examenul se organizează la sediul Primăriei Oraşului Ineu în data de 19.03 2013 – proba scrisă şi în data de 21.03.2013 – interviul.
Dosarele de înscriere la examen se pot depune până în data de 18.02.2013 ora 16.00, la secretariatul Primăriei Oraşului Ineu.
Dosarele de înscriere la examen trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 127 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.
Condiţiile de participare la examen sunt cele prevazute de art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, (r2) cu modificarile si completarile ulterioare.
Bibliografia stabilita pentru examen, aprobata de Primarul Oraşului Ineu, se afişeaza la sediul Primăriei Oraşului Ineu şi pe site-ul Primăriei Oraşului Ineu – www.primariaineu.ro
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ineu, Compartimentul Resurse Umane şi la nr. de telefon : 0257/511550, int. 127.

Primarul orasului Ineu,
Calin – Ilie Abrudan